Tarptautinio vidaus auditorių instituto visuotinės narių apklausos rezultatai

2016 m. gegužės mėn. Tarptautinis vidaus auditorių institutas organizavo visuotinę narių apklausą. Daugiau nei 2200 vidaus auditorių iš 111 šalių dalyvaudami apklausoje pasidalino įžvalgomis dviem aktualiomis temomis: organizacijos kultūros auditavimas ir technologinės rizikos (kibernetinė sauga, didieji duomenų rinkiniai). Taip pat buvo paliestas klausimas, kaip vidaus auditas gali ir turi įgyti „patikimo patarėjo“ statusą. Apklausos rezultatų pagrindu institutas išleido leidinį  „Aktualios tendencijos“ (Emerging Trends: Powered by Global Pulse of Internal Audit).

  Naujos praktinės gairės „Audito ataskaitos: vidaus audito užduočių rezultatų pateikimas“

  Parengtos gairės skirtos padėti vidaus auditoriams rašant ataskaitas, kurios atitiktų suinteresuotųjų šalių poreikius ir efektyviai bei laiku perduotų pagrindines žinutes. 

  Pilną leidinį ir kitas Tarptautinio vidaus auditorių instituto naujai išleistas metodines gaires rasite paspaudę nuorodą:

  https://global.theiia.org/standards-guidance/recommended-guidance/Pages/Newly-Released-IPPF-Guidance.aspx.

  Kalbamės su Lietuvos banko auditore Jordana Gomariene apie vidaus audito standartų pakeitimus

  Vidaus audito veiklai keliamus privalomus ir rekomenduojamus patarimus nustato Tarptautiniai profesinės praktikos pagrindai (toliau – TPPP, angl. IPPF). Tarptautinių vidaus audito standartų valdyba (toliau – Standartų valdyba) bent kartą per trejus metus TPPP peržiūri. Paskutinė TPPP peržiūra atlikta 2013 m. Artėja termino periodinei TPPP peržiūrai pabaiga.

  Lietuvos banko Vidaus audito skyrius savo veiklą orientuoja į TPPP taikymą, todėl Lietuvos banko auditorės Jordanos Gomarienės teiravomės apie Vidaus auditorių instituto vykdomus ir planuojamus veiksmus TPPP peržiūros srityje ir kokią įtaką tai turės Lietuvos vidaus auditorių veiklai.

  VAA pasirašė memorandumą su Rizikos valdymo profesionalų asociacija

  Praėjusią savaitę, 2016 m. rugpjūčio 23 d. 17 val. VU bibliotekos Mokslinės komunikacijos ir informacijos centre Vidaus auditorių asociacija ir Rizikos valdymo profesionalų asociacija (http://www.riskbaltics.eu/), siekdamos bendro supratimo ir suderinamumo rizikos valdymo bei kontrolės klausimais visuose organizacijų lygiuose (kontrolės, administravimo, vykdomosiose bei kitose grandyse) bei šių sričių reglamentavime, pasirašė bendradarbiavimo memorandumą. Asociacijos susitarė dalintis informacija bei patirtimi, organizuoti bendrus projektus, susijusius su vidaus kontrolės, vidaus audito bei rizikos valdymo klausimais, palaikyti viena kitos iniciatyvas teikiant pasiūlymus įstatymų leidėjams bei bendradarbiauti kitose srityse. Tai - svarbus žingsnis siekiant bendro supratimo ir nuoseklios strategijos rizikos valdymo bei vidaus kontrolės sistemų taikyme Lietuvoje.  

  Galimybė prisidėti prie informacijos VAA interneto svetainei rengimo

  Vidaus auditorių asociacija, siekdama interneto svetainėje pateikti daugiau naudingos ir aktualios informacijos, kviečia iniciatyvius narius – savanorius prisidėti prie informacijos VAA svetainei rengimo.

  Labai laukiame tiek nuomonių, kokią informaciją būtų naudinga rasti svetainėje, tiek norinčių ir galinčių ją parengti arba išversti iš anglų kalbos į lietuvių kalbą.