Keičiamas vidaus auditorių kvalifikacinių mokymų laikas

Atsižvelgusi į besidominčiųjų poreikius, VAA vidaus auditorių kvalifikacinius mokymus iš 2016 m. spalio mėn. 3 - 7 d. ir 17 - 21 d. perkelia į 2016 m. lapkričio mėn. 14 - 18 d. ir 28 - 30 d. bei gruodžio mėn. 1 - 2 d.

Norinčius dalyvauti mokymuose, kviečiame registruotis el. paštu erika.strazdiene@vaa.lt iki 2016 m. spalio 10 d.

Vilniuje rengiamos konferencijos - kvalifikacijos tobulinimo alternatyva aktualiais šių dienų klausimais

Rudenį ne vienas pagalvojame apie kvalifikacijos tobulinimo galimybes, svarstome įvairias alternatyvas. VAA baigia parengti 2016 m. IV ketvirčio kvalifikacijos tobulinimo planą ir artimiausiu metu jį pristatys.

Norėtumėm atkreipti dėmesį, kad kvalifikaciją tobulinti šiandienos verslo aktualijų temomis - kaip technologijos didina verslo pelningumą ir svarbiais buhalteriams klausimais - turite galimybę 2016 m. spalio mėn. „Verslo žinių“ organizuojamose konferencijose: „TECHNOPELNAS 2016“ ir„METINĖ BUHALTERIŲ KONFERENCIJA 2016“.

Kalbamės su Lietuvos banko auditore Jordana Gomariene apie vidaus audito standartų pakeitimus

Vidaus audito veiklai keliamus privalomus ir rekomenduojamus patarimus nustato Tarptautiniai profesinės praktikos pagrindai (toliau – TPPP, angl. IPPF). Tarptautinių vidaus audito standartų valdyba (toliau – Standartų valdyba) bent kartą per trejus metus TPPP peržiūri. Paskutinė TPPP peržiūra atlikta 2013 m. Artėja termino periodinei TPPP peržiūrai pabaiga.

Lietuvos banko Vidaus audito skyrius savo veiklą orientuoja į TPPP taikymą, todėl Lietuvos banko auditorės Jordanos Gomarienės teiravomės apie Vidaus auditorių instituto vykdomus ir planuojamus veiksmus TPPP peržiūros srityje ir kokią įtaką tai turės Lietuvos vidaus auditorių veiklai.

IIA Latvijos metinė konferencija

IIA Latvija, kaip ir kasmet, organizuoja metinę konferenciją vidaus audito, rizikos ir kitų sričių profesionalams. Konferencija vyks š. m. spalio 20-21 dienomis Rygoje. Pranešimus aktualiomis šių dienų temomis (kibernetinio saugumo, rizikos valdymo, sukčiavimų prevencijos ir nustatymo bei kitomis) skaitys Latvijos ir užsienio ekspertai.

VAA pasirašė memorandumą su Rizikos valdymo profesionalų asociacija

Praėjusią savaitę, 2016 m. rugpjūčio 23 d. 17 val. VU bibliotekos Mokslinės komunikacijos ir informacijos centre Vidaus auditorių asociacija ir Rizikos valdymo profesionalų asociacija (http://www.riskbaltics.eu/), siekdamos bendro supratimo ir suderinamumo rizikos valdymo bei kontrolės klausimais visuose organizacijų lygiuose (kontrolės, administravimo, vykdomosiose bei kitose grandyse) bei šių sričių reglamentavime, pasirašė bendradarbiavimo memorandumą. Asociacijos susitarė dalintis informacija bei patirtimi, organizuoti bendrus projektus, susijusius su vidaus kontrolės, vidaus audito bei rizikos valdymo klausimais, palaikyti viena kitos iniciatyvas teikiant pasiūlymus įstatymų leidėjams bei bendradarbiauti kitose srityse. Tai - svarbus žingsnis siekiant bendro supratimo ir nuoseklios strategijos rizikos valdymo bei vidaus kontrolės sistemų taikyme Lietuvoje.  

Vidaus auditorių instituto (IIA Global) Tarybos posėdis

2016 m. liepos 16 – 17 d. Niujorke (JAV) įvyko 13 – asis metinis Vidaus auditorių instituto (IIA Global) Tarybos posėdis. Jame dalyvavo 100 vidaus auditorių institutų ir asociacijų atstovų iš viso pasaulio (apie 200 dalyvių). VAA, Vidaus auditorių instituto padalinį Lietuvoje, atstovavo Valdybos pirmininkė Rita Martišienė.

VAA nariams vasaros pradžia – aktyvi!

Vasarą VAA nariai pasitiko aktyviai! Birželio mėnesį įvyko du renginiai, sulaukę VAA narių susidomėjimo, aktyvaus dalyvavimo ir teigiamų atsiliepimų. Birželio 7 d. VAA nariai būrėsi Vilniuje, apvalaus stalo diskusijoje tema „Audito įrodymai ir jų dokumentavimas – patikimumas, pakankamumas, svarba ir naudingumas". Diskusija organizuota vykdant LR Valstybės kontrolės, viešojo sektoriaus vidaus auditorių, savivaldybių kontrolierių, atestuotų auditorių, atliekančių auditą viešajame sektoriuje, bendradarbiavimo komiteto priemonių planą. Birželio 16 d. įvyko VAA narių susitikimas Kaune. Renginio pradžioje dalyviai susipažino su VAA atstovu Kauno apskrityje Vygantu Maule (jis yra taip pat ir ilgalaikis VAA narys), kuris pristatė jam priskirtas atsakomybes ir veiklos kryptis: apskritųjų stalų diskusijų, mokymų, profesinių renginių organizavimą, VAA atstovavimą bei veiklos viešinimą. Vėliau įvyko apvalaus stalo diskusija tema "Audito metinio plano rengimas".

Puslapiai