Įvyko Vidaus auditorių asociacijos visuotinis narių susirinkimas

2016 m. balandžio 18 d. įvyko VAA visuotinis narių susirinkimas. Susirinkimo metu patvirtinta VAA finansinė atskaitomybė už 2015 metus, pristatyta 2015 metų VAA valdybos veiklos ataskaita, išrinkta nauja VAA valdyba iš 7 narių: Edita Janušienė, Rita Martišienė, Ina Lukošienė, Lina Butkevičienė, Daina Vaivadienė, Erika Strazdienė ir Bronislovas Balvočius.

2016 m. balandžio 29 d. naujai išrinktos VAA valdybos pirmojo posėdžio metu išrinktas VAA valdybos pirmininkas. Juo tapo Rita Martišienė, kuri šias pareigas eis antrą kadenciją iš eilės.

LEAN mokymai

Kasdienio tobulėjimo siekio įkvėpti, tęsiame bendradarbiavimą su UAB „Efektyvūs procesai“, „Honsha“ partneriu Baltijos šalyse, ir organizuojame 2 dienų trukmės LEAN mokymus. Mokymai yra orientuoti į PDCA.

Kolegos tobulino kritinių pokalbių valdymo įgūdžius

Vidaus auditorių asociacija 2016 m. balandžio 14 d. organizavo mokymus „Kritinių pokalbių valdymas“, kuriuos vedė psichologė Justina Gervytė. Dalyviai teigiamai įvertino mokymus ir rekomenduoja juos kolegoms. Atsižvelgusi į gerus atsiliepimus, Vidaus auditorių asociacija ateityje planuoja organizuoti daugiau panašaus pobūdžio mokymų.

 

VAA vidaus auditorių mokymai ir baigiamojo testo laikymas (atnaujinta 2016-03-15)

VAA 2016 m. balandžio mėn. organizuoja dar vienus Vidaus auditorių mokymus. Mokymų paskirtis – padėti įsisavinti vidaus audito teorijos, vidaus kontrolės ir rizikos valdymo, valdymo apskaitos, informacinių technologijų, finansų valdymo, valdymo teorijos, finansinės apskaitos pagrindus, susipažinti su Tarptautinio vidaus auditorių instituto standartų bei Etikos kodekso reikalavimais ir sėkmingai pasirengti baigiamajam testui. 

Vidaus auditorių mokymo programą sudaro dvi dalys. Kiekvienos dalies trukmė - 40 akademinių valandų. I dalis vyks 2016 m. balandžio 11 - 15 d., II dalis - 2016 m. balandžio 25 - 29 d. Negalintiems dalyvauti kurią nors mokymų dieną suteikiama galimybė konsultuotis.

Registracija į mokymus ir testo laikymą vyksta iki 2016 m. kovo 20 d. 

Rizikos valdymo mokymai su kvalifikaciniu egzaminu pagal ISO 31000

2016 m. balandžio 20 - 22 d. Trakuose organizuojami rizikos valdymo mokymai pagal tarptautinį rizikos valdymo standartą ISO 31000 ir kvalifikacinio egzamino laikymas. 

Tarptautinis standartas, pripažintas ir įteisintas daugiau kaip 40 šalių, įvardija rizikos valdymą kaip vadybinį procesą, kurį galima ir reikia adaptuoti ir standartizuoti pagal konkrečios įmonės poreikius. Ši universali programa sudaryta ISO 31000 pagrindu ir skirta rizikos valdymo profesionalams bei savininkams nepriklausomai nuo įmonės dydžio ar industrijos.

Mokymus bei egzaminą organizuoja ir sertifikatą išduoda G31000 – Global Institute for Risk Management Standard.

2016 m. pirmojo pusmečio vidaus auditorių kvalifikacijos tobulinimo planai

Valdybos narė Edita Janušienė informuoja, kad baigiami derinti 2016 m. pirmojo pusmečio vidaus auditorių kvalifikacijos tobulinimo mokymai: gegužės mėn. planuojama apvalaus stalo diskusija tema „Radinių pristatymas ir audito ataskaitos forma“, taip pat planuojami mokymai apie informacinių technologijų (IT) valdymo metodikos taikymo instrumentų rinkinį COBIT (angl. Control Objectives for Information and Related Technologies) arba Asmens duomenų apsaugą.

Įvyko CIA I ir CIA II mokymai

2016 m. vasario 1 - 5 dienomis įvyko Vidaus auditorių asociacijos organizuoti CIA I ir CIA II mokymai, siekiantiems tarptautinio vidaus auditoriaus sertifikato. Mokymuose iš viso dalyvavo 25 kolegos, iš jų 14 ruošėsi CIA I egzaminui, 19 – CIA II. Dėkojame partneriui – UAB „PricewaterhouseCoopers“, kurio pastangų dėka į Lietuvą atvyko kolegė iš Čekijos - dėstytoja Jana Sequensova, puikiai pravedusi šiuos mokymus.

Jūsų dėmesiui pateikiame apibendrintus mokymų įvertinimo duomenis. Tegul šį kartą skaičiai kalba patys už save!

Detali ir įvairiapusė apvalaus stalo diskusija „Audito programos sudarymas“

Metų pradžia buvo kupina mokymais tiek siekiantiems VAA išduodamo pažymėjimo, tiek tarptautiniu mastu pripažįstamo sertifikato – CIA. Šį kartą kviečiame susitikti kolegas prie apvalaus stalo diskutuoti ir dalintis patirtimi vidaus auditorių praktikoje itin aktualia tema. 2016 m. vasario 22 d. 15.30 val. VAA organizuoja apvalaus stalo diskusiją „Audito programos sudarymas“, kuri vyks Lietuvos banko patalpose, I aukšte, Totorių g. 4, Vilniuje. Diskusijai vadovaus ir pranešimą pristatys Edita Janušienė, Lietuvos banko Vidaus audito skyriaus vadovė.

Puslapiai