Įvyko Lietuvos vidaus auditorių konferencija „Dabartiniai ir ateities iššūkiai vidaus auditoriui“ 2015

2015 m. birželio 2 d. daugiau kaip 80 vidaus auditorių ir audito veikla besidominčiųjų susirinko į Lietuvos vidaus auditorių konferenciją Vilniuje, į kurią atvyko net Tarptautinio vidaus auditorių instituto prezidentas ir vadovas Richard F.Chambers. (rasite ir nuotraukų albumą)