Keičiamas vidaus auditorių kvalifikacinių mokymų laikas

Atsižvelgusi į besidominčiųjų poreikius, VAA vidaus auditorių kvalifikacinius mokymus iš 2016 m. spalio mėn. 3 - 7 d. ir 17 - 21 d. perkelia į 2016 m. lapkričio mėn. 14 - 18 d. ir 28 - 30 d. bei gruodžio mėn. 1 - 2 d.

Norinčius dalyvauti mokymuose, kviečiame registruotis el. paštu erika.strazdiene@vaa.lt iki 2016 m. spalio 10 d.

Bendrovė, vykdanti personalo atranką, ieško vidaus auditoriaus

UAB „ALISA MANAGEMENT LABORATORY“, vykdanti darbuotojų mokymus, personalo paiešką ir atranką, organizacijų tyrimus ir valdymo sprendimus, savo klientui – lyderiaujančiai įmonių grupei, veikiančiai Lietuvoje ir tarptautinėse rinkose, ieško vyriausiojo vidaus auditoriaus (-ės). Šiame darbe būsite įtrauktas į kompanijų vidaus procesų optimizavimą, finansinių rodiklių stebėseną ir dar daugelį kitų prasmingų darbų!  

Vilniuje rengiamos konferencijos - kvalifikacijos tobulinimo alternatyva aktualiais šių dienų klausimais

Rudenį ne vienas pagalvojame apie kvalifikacijos tobulinimo galimybes, svarstome įvairias alternatyvas. VAA baigia parengti 2016 m. IV ketvirčio kvalifikacijos tobulinimo planą ir artimiausiu metu jį pristatys.

Norėtumėm atkreipti dėmesį, kad kvalifikaciją tobulinti šiandienos verslo aktualijų temomis - kaip technologijos didina verslo pelningumą ir svarbiais buhalteriams klausimais - turite galimybę 2016 m. spalio mėn. „Verslo žinių“ organizuojamose konferencijose: „TECHNOPELNAS 2016“ ir„METINĖ BUHALTERIŲ KONFERENCIJA 2016“.

Nacionalinė mokėjimo agentūra ieško vidaus auditoriaus

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos ieško vidaus auditoriaus. Šio vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vertinti bei skatinti Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos rizikos valdymo, kontrolės sistemų ir priežiūros procesų efektyvumą; objektyviai vertinti vidaus kontrolės tinkamumą ir funkcionalumą; organizuoti sandorių, finansuojamų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo, patikrinimus, padedančius nustatyti, ar šie sandoriai buvo iš tikrųjų įvykdyti ir vykdomi teisingai.

Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje paskelbtas konkursas Vidaus audito departamento Trečiojo vidaus audito skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojas) A-13 pareigoms užimti http://portalas.vtd.lt/lt/vidaus-audito-departamento-treciojo-vidaus-audito-skyriaus-vyriausiasis-specialistas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;31409.html.

Dokumentų teikimo terminas - 2016 m. spalio 5 d.

Kalbamės su Lietuvos banko auditore Jordana Gomariene apie vidaus audito standartų pakeitimus

Vidaus audito veiklai keliamus privalomus ir rekomenduojamus patarimus nustato Tarptautiniai profesinės praktikos pagrindai (toliau – TPPP, angl. IPPF). Tarptautinių vidaus audito standartų valdyba (toliau – Standartų valdyba) bent kartą per trejus metus TPPP peržiūri. Paskutinė TPPP peržiūra atlikta 2013 m. Artėja termino periodinei TPPP peržiūrai pabaiga.

Lietuvos banko Vidaus audito skyrius savo veiklą orientuoja į TPPP taikymą, todėl Lietuvos banko auditorės Jordanos Gomarienės teiravomės apie Vidaus auditorių instituto vykdomus ir planuojamus veiksmus TPPP peržiūros srityje ir kokią įtaką tai turės Lietuvos vidaus auditorių veiklai.

IIA Latvijos metinė konferencija

IIA Latvija, kaip ir kasmet, organizuoja metinę konferenciją vidaus audito, rizikos ir kitų sričių profesionalams. Konferencija vyks š. m. spalio 20-21 dienomis Rygoje. Pranešimus aktualiomis šių dienų temomis (kibernetinio saugumo, rizikos valdymo, sukčiavimų prevencijos ir nustatymo bei kitomis) skaitys Latvijos ir užsienio ekspertai.

VAA pasirašė memorandumą su Rizikos valdymo profesionalų asociacija

Praėjusią savaitę, 2016 m. rugpjūčio 23 d. 17 val. VU bibliotekos Mokslinės komunikacijos ir informacijos centre Vidaus auditorių asociacija ir Rizikos valdymo profesionalų asociacija (http://www.riskbaltics.eu/), siekdamos bendro supratimo ir suderinamumo rizikos valdymo bei kontrolės klausimais visuose organizacijų lygiuose (kontrolės, administravimo, vykdomosiose bei kitose grandyse) bei šių sričių reglamentavime, pasirašė bendradarbiavimo memorandumą. Asociacijos susitarė dalintis informacija bei patirtimi, organizuoti bendrus projektus, susijusius su vidaus kontrolės, vidaus audito bei rizikos valdymo klausimais, palaikyti viena kitos iniciatyvas teikiant pasiūlymus įstatymų leidėjams bei bendradarbiauti kitose srityse. Tai - svarbus žingsnis siekiant bendro supratimo ir nuoseklios strategijos rizikos valdymo bei vidaus kontrolės sistemų taikyme Lietuvoje.  

Vidaus auditorių instituto (IIA Global) Tarybos posėdis

2016 m. liepos 16 – 17 d. Niujorke (JAV) įvyko 13 – asis metinis Vidaus auditorių instituto (IIA Global) Tarybos posėdis. Jame dalyvavo 100 vidaus auditorių institutų ir asociacijų atstovų iš viso pasaulio (apie 200 dalyvių). VAA, Vidaus auditorių instituto padalinį Lietuvoje, atstovavo Valdybos pirmininkė Rita Martišienė.

Puslapiai