Narystė

Kodėl verta tapti nariu?

Vidaus auditorių asociacijos nariai:

  • automatiškai tampa didžiausio pasaulyje vidaus auditorių susivienijimo - Vidaus auditorių instituto (Institute of Internal Auditors - IIA) - nariais;         
  • gauna IIA narystės mokesčio nuolaidą (iki 85%); bendrai metinis nario mokestis, užtikrinantis narystę tiek VAA, tiek ir IIA, yra 50 EUR;         
  • gauna priėjimą prie IIA profesinės informacijos išteklių, esančių IIA internetiniame tinklapyje www.theiia.org;         
  • gauna pasiūlymus tobulinti savo žinias bei įgūdžius įvairiose šalyse arba nuotolinio mokymosi metodais;         
  • gali tapti VAA elektroninės konferencijos nariais, kur gali dalintis patirtimi ir įvairiais klausimais konsultuotis bei diskutuoti su Lietuvos vidaus auditoriais;         
  • gauna naujausias žinias apie vidaus auditą iš IIA bei VAA;         
  • dalyvauja LR teisinių aktų, tiesiogiai ar netiesiogiai liečiančių vidaus auditą, svarstyme;         
  • dalyvauja VAA renginiuose, tokiuose kaip konferencijos, įmonių ar valstybinių institucijų vidaus audito tarnybų susitikimai.

Kas gali būti nariu?

Asociacijos nariais gali būti fiziniai asmenys.
Plačiau apie narių teises ir pareigas - įstatuose.

Kaip tapti nariu?

Reikalingi dokumentai:

  1. Prašymas
  2. Pirmojo nario mokesčio įmoką patvirtinantis dokumentas 

Mokesčiai:

Nario mokestis - 50 EUR (įsigaliojo nuo 2018 m. balandžio 27 d.). Nario mokestis mokamas kartą per metus.
Mūsų banko sąskaitos rekvizitai:         
AB SEB Bankas
Banko kodas 70440
A/S LT367044060001624879
Vidaus auditorių asociacijos įm. kodas 124111729

Dokumentus galima pateikti skanuotus el.paštu: info@vaa.lt

Naujiems VAA nariams, įstojusiems į VAA nuo sausio 1 d. iki rugsėjo 30 d. sumokėtas mokestis įskaitomas už einamuosius metus. Naujiems VAA nariams, įstojusiems į VAA nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d., sumokėtas nario mokestis įskaitomas už einamuosius ir ateinančius metus. Plačiau apie nario mokesčio mokėjimą - VAA nario mokesčio mokėjimo tvarkoje.