Narystė

Kodėl verta tapti nariu?

Vidaus auditorių asociacijos nariai:

  • automatiškai tampa didžiausio pasaulyje vidaus auditorių susivienijimo - Vidaus auditorių instituto (Institute of Internal Auditors - IIA) - nariais;         
  • gauna IIA narystės mokesčio nuolaidą (iki 85%); bendrai metinis nario mokestis, užtikrinantis narystę tiek VAA, tiek ir IIA, yra 50 EUR;         
  • gauna priėjimą prie IIA profesinės informacijos išteklių, esančių IIA internetiniame tinklapyje www.theiia.org;         
  • gauna pasiūlymus tobulinti savo žinias bei įgūdžius įvairiose šalyse arba nuotolinio mokymosi metodais;         
  • gali tapti VAA elektroninės konferencijos nariais, kur gali dalintis patirtimi ir įvairiais klausimais konsultuotis bei diskutuoti su Lietuvos vidaus auditoriais;         
  • gauna naujausias žinias apie vidaus auditą iš IIA bei VAA;         
  • dalyvauja LR teisinių aktų, tiesiogiai ar netiesiogiai liečiančių vidaus auditą, svarstyme;         
  • dalyvauja VAA renginiuose, tokiuose kaip konferencijos, įmonių ar valstybinių institucijų vidaus audito tarnybų susitikimai.

Kas gali būti nariu?

Asociacijos nariais gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys.
Plačiau apie narių teises ir pareigas - įstatuose.

Kaip tapti nariu?

Reikalingi dokumentai:

  1. Prašymas
  2. Pirmojo nario mokesčio įmoką patvirtinantis dokumentas 

Mokesčiai:

Nario mokestis - 50 EUR (įsigaliojo nuo 2018 m. balandžio 27 d.). Nario mokestis mokamas kartą per metus.
Mūsų banko sąskaitos rekvizitai:         
AB SEB Bankas
Banko kodas 70440
A/S LT367044060001624879
Vidaus auditorių asociacijos įm. kodas 124111729

Dokumentus galima pateikti skanuotus el.paštu: info@vaa.lt

Naujiems VAA nariams, įstojusiems į VAA nuo sausio 1 d. iki rugsėjo 30 d. sumokėtas mokestis įskaitomas už einamuosius metus. Naujiems VAA nariams, įstojusiems į VAA nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d., sumokėtas nario mokestis įskaitomas už einamuosius ir ateinančius metus. Plačiau apie nario mokesčio mokėjimą - VAA nario mokesčio mokėjimo tvarkoje.