Valdyba

Vidaus auditorių asociacijos valdybą sudaro 7 nariai:

 

 

Ina Lukošienė, Valdybos pirmininkė

Partnerystės ir bendradarbiavimo komiteto narė

Kontaktai: ina.lukosiene@vaa.lt, tel. 865288167

 

 

Erika Strazdienė, Valdybos pirmininko pavaduotoja

Mokymų ir renginių komiteto narė

Narystės ir administravimo komiteto narė

Kontaktai: erika.strazdiene@vaa.lt, tel. 868692395

 

 

Nomeda Patackienė, Valdybos narė

Mokymų ir renginių komiteto pirmininkė

Partnerystės ir bendradarbiavimo komiteto narė

Kontaktai: nomeda.patackiene@vaa.lt, tel. 868680269

 

 

Rūta Petaraitienė, Valdybos narė

Komunikacijos komiteto pirmininkė

Kontaktai: ruta.petaraitiene@vaa.lt, tel. 865642555

 

 

Tomas Radėnas, Valdybos narys

Partnerystės ir bendradarbiavimo komiteto pirmininkas

Kontaktai: tomas.radenas@vaa.lt, tel. 869999747

 

 

Agnė Vadapolaitė, Valdybos narė

Narystės ir administravimo komiteto pirmininkė

Komunikacijos komiteto narė

Kontaktai: agne.vadapolaite@vaa.lt, tel. 862640679

 

 

Dalia Vaserė, Valdybos narė

Komunikacijos komiteto narė

Mokymų ir renginių komiteto narė 

Kontaktai: dalia.vasere@vaa.lt, tel. 868690155

 2016 - 2018 m. Valdyba

 

Vidaus auditorių asociacijos valdybos sprendimu buvo įsteigti keturi komitetai:

Mokymų ir renginių komiteto veiklos sritys:

 • organizuoti renginius ir akcijas, skirtus vidaus auditoriaus profesijai populiarinti;
 • rengti paskaitas, seminarus, diskusijas, kursus bei praktinius užsiėmimus vidaus audito, rizikos valdymo, vidaus kontrolės ir kt. temomis;
 • organizuoti mokymus bei įvertinimo testus skirtus atestuoto vidaus auditoriaus vardui gauti.

Mokymų ir renginių komiteto nariai:

Nomeda Patackienė (pirmininkė)

Erika Strazdienė

Dalia Vaserė

Jelena Izmailovič

Gintarė Krivickaitė

Partnerystės ir bendradarbiavimo komiteto veiklos sritys:

 • palaikyti ryšius ir bendradarbiauti su Tarptautiniu vidaus auditorių institutu, Europos vidaus auditorių asociacijų konfederacija, kaimyninių šalių vidaus auditorių asociacijomis;
 • siekiant tinkamai įgyvendinti Asociacijos tikslus palaikyti ryšius bei megzti naujus su Lietuvoje veikiančiomis kitų profesijų organizacijomis (RVPA, ISACA, kt.);
 • atstovauti Asociaciją kitų organizacijų organizuojamuose renginiuose;
 • koordinuoti Asociacijos atstovų dalyvavimą bendrose su kitų organizacijų atstovais darbo grupėse.

Partnerystės ir bendradarbiavimo komiteto nariai:

Tomas Radėnas(pirmininkas)

Ina Lukošienė

Nomeda Patackienė

Laura Garbenčiūtė-Bakienė

Gintarė Subačiūtė

Dalia Katinaitė

 

Komunikacijos komiteto veiklos sritys:

 • koordinuoti išorinę ir vidinę komunikaciją;
 • administruoti internetinį Asociacijos puslapį, Asociacijos socialiniuose tinkluose esančias paskyras, skatinti bendravimą jose;
 • informuoti visuomenę ir kitas tikslines grupes apie Asociacijos veiklą;
 • rengti pranešimus, straipsnius bei viešinti juos Asociacijos sklaidos kanaluose bei žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose;
 • didinti visuomenės supratimą apie vidaus auditoriaus profesiją;
 • platinti informaciją apie vidaus auditui keliamus tarptautinius reikalavimus ir profesinę literatūrą (metodines gaires, apklausų rezultatus ir kt.);
 • teikti visuomenei ir kitoms tikslinėms grupėms aktualią informaciją apie Asociacijos veiklą, pokyčius, pasiekimus, prisidėti prie Asociacijos narių įsitraukimo didinimo.

Komunikacijos komiteto nariai:

Rūta Petaraitienė (pirmininkė)

Dalia Vaserė

Agnė Vadapolaitė

Agnė Dapkuvienė

Justina Miniotaitė

Bronislovas Balvočius

Jana Charlamova

 

 

 

Narystės ir administravimo komiteto veiklos sritys:

 • administruoti naujų narių priėmimą į Asociaciją ir Tarptautinį vidaus auditorių institutą;
 • administruoti Asociacijos nario mokesčius;
 • vykdyti Asociacijos narių prijungimą prie bendrų elektroninių erdvių;
 • prižiūrėti Asociacijos registrus bei užtikrinti juose esančių duomenų pilnumą ir teisingumą;
 • administruoti bendrąjį (info@vaa.lt ) Asociacijos elektroninį paštą;
 • elektroniniu Asociacijos paštu platinti aktualius naujienų pranešimus Asociacijos nariams;
 • vykdyti periodines Asociacijos narių apklausas;
 • administruoti narių išstojimą ir pašalinimą iš Asociacijos.

Narystės ir administravimo komiteto nariai:

Agnė Vadapolaitė (pirmininkė),

Erika Strazdienė