Valdyba

Valdybą sudaro Valdybos pirmininkas ir 6 nariai.

Rita Martišienė, Valdybos pirmininkė

Pagrindinės veiklos kryptys:

- VAA atstovavimas viešuose renginiuose, valstybinėse institucijose;

- Bendradarbiavimas su Tarptautiniu vidaus audito institutu;

- Lietuvos vidaus auditorių atestavimo sistemos palaikymas.

Kontaktai: rita.martisiene@gmail.com, tel. 861211300

 

Edita Janušienė, Valdybos pirmininkės pavaduotoja

Pagrindinės veiklos kryptys:

- VAA atstovavimas viešuose renginiuose, valstybinėse institucijose;

- Mokymų planavimas ir organizavimas;

- Savanorystės VAA veikloje kuravimas.  

Kontaktai: edita.janusiene@vaa.lt.

 

Bronislovas Balvočius, Valdybos narys

Pagrindinės veiklos kryptys:

- Bendradarbiavimas su kitomis asociacijomis (ISACA ir kt.) ir organizacijomis;

- VAA informacinių technologijų sprendimai.

Kontaktai: bronislovas.balvocius@vaa.lt  

 

Lina Butkevičienė, Valdybos narė

Pagrindinės veiklos kryptys:

- Bendradarbiavimas su Tarptautiniu vidaus audito institutu;

- Narystės VAA registravimas;

- VAA informacijos viešinimas.

Kontaktai: lina.butkeviciene@vaa.lt, tel. 868784720

 

Ina Lukošienė, Valdybos narė

Pagrindinės veiklos kryptys:

- Tarptautiniai reikalavimai, metodologija ir jų sklaida;

- Kitos tarptautinės informacijos sklaida;

- VAA veiklos viešinimas.

Kontaktai: ina.lukosiene@vaa.lt, tel. 865288167

 

Erika Strazdienė, Valdybos narė

Pagrindinės veiklos kryptys:

- Komunikacija su žiniasklaida ir VAA veiklos viešinimas;

- Bendradarbiavimas su kitomis asociacijomis ir organizacijomis;

- Renginių ir asociacijos narių susitikimų organizavimas;

- Narystės VAA įmokų administravimas.

Kontaktai: erika.strazdiene@vaa.lt, 868692395

 

Daina Vaivadienė, Valdybos narė

Pagrindinės veiklos kryptys:

- VAA dokumentų rengimas ir valdymas;

- Renginių ir asociacijos narių susitikimų organizavimas.

Kontaktai: daina.vaivadiene@vaa.lt, tel. 861263798

 

VAA atstovai apskrityse:

Audrius Lukoševičius, atstovas Kauno apskrityje

Pagrindinės veiklos kryptys:

- VAA atstovavimas viešuose renginiuose Kauno apskrityje;

- Renginių ir asociacijos narių susitikimų organizavimas Kauno apskrityje;

- VAA veiklos viešinimas.

Kontaktai: audrius@lukosevicius.lt, tel. 867249539

 

Dalia Vaserė, atstovė Klaipėdos apskrityje

Pagrindinės veiklos kryptys:

- VAA atstovavimas viešuose renginiuose Klaipėdos apskrityje;

- Renginių ir asociacijos narių susitikimų organizavimas Klaipėdos apskrityje;

- VAA veiklos viešinimas.

Kontaktai: d.vasere@oil.lt, tel. 868690155

 
Savanorė:

Gintarė Krivickaitė

Pagrindinė veiklos kryptis – mokymų organizavimas.

Kontaktai: gintare.krivickaite@gmail.com, tel. 868528146