VAA naujienos

Tarptautinis vidaus auditorių institutas paskelbė apie planuojamus pokyčius, įtakosiančius egzaminus, kurie skirti tarptautiniam vidaus auditoriaus sertifikatui CIA įgyti: ruošiami egzaminų struktūros ir turinio pakeitimai, kurie, planuojama, įsigalios nuo 2019 m.

Išsamesnę informaciją rasite Instituto svetainėje https://na.theiia.org/certification/CIA-Certification/Pages/cia-exam-why....

Pastaraisiais metais vis pasigirsta perspėjimų ir pavyzdžių apie geros kultūros stygių organizacijose ir kad tai gali nuvilti investuotojų ar kitų suinteresuotų asmenų lūkesčius, o vidaus auditoriaus vaidmuo šiame kontekste yra vertinamas, kaip itin svarbus. 

VAA nariai nuorodoje https://global.theiia.org/news/Pages/New-Report-from-IIA-Australia-Manag... gali rasti Australijos vidaus auditorių instituto išleistą leidinį "Kultūros valdymas - gerosios praktikos gairės" (angl. - "Managing Culture – A Good Practice Guide").

UAB koncernas “Achemos grupė”, viena didžiausių verslo grupių, vienijanti trąšų, agroverslo, krovos, logistikos, energetikos, viešbučių ir kitų verslų įmones, veikiančias Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Suomijoje ir kt. šalyse, sėkmingai besiplečianti ir tobulėjanti, darbui Vilniuje ieško profesionalių, inovatyvių, nebijančių iššūkių kolegų - dviejų vidaus auditorių.

Gyvenimo aprašymai (CV) laukiami iki š.m. vasario 23 d. 

VAA, siekdama užtikrinti platesnį atstovavimą VAA nariams, džiaugiasi ir vertina VAA narių indėlį ir pastangas prisidedant prie šio tikslo įgyvendinimo.

VAA atstovo Kauno apskričiai Vyganto Maulės darbus nuo 2017 m. lapkričio mėnesio perima VAA narys, Aukštaitijos kredito unijos Vidaus audito tarnybos vadovas, Kauno kolegijos lektorius Audrius Lukoševičius.

Tarptautinis vidaus auditorių institutas išleido specialų leidinį vidaus auditoriams apie dirbtinį intelektą - angl. "Artificial Intelligence – Considerations for the Profession of Internal Auditing”.

Tarptautinis vidaus auditorių institutas paruošė praktinius testus, kurie padės įvertinti Jūsų žinias ir pasirengimo laikyti CIA egzaminus lygį.

Tarptautinis vidaus auditorių institutas (Global IIA) siūlo visą eilę sertifikatų vidaus audito srities profesionalams, pradedant nuo bendro – vidaus auditoriaus – sertifikato iki specializuotų, atsižvelgiant į sritį, kurioje konkrečiai auditorius dirba ar kuria domisi.  

Sertifikatų įgijimas: padeda įgyjant pasitikėjimą ir pagarbą; suteikia daugiau galimybių kilti karjeros laiptais; parodo norą investuoti į savo profesinį tobulėjimą; rodo atsakomybę, įsipareigojimą vidaus audito profesijai; skatina ir padeda tobulinti žinias ir įgūdžius vidaus audito srityje.

Siūlomi sertifikatai: CIA, CGAP, CCSA, CFSA, CRMA, QIAL, CPSA ir CPEA.

VAA veiklos 20 metų sukaktį VAA nariai minėjo ne tik šių metų gegužės mėnesį vykusios jubiliejinės tarptautinės konferencijos metu, bet ir prasidėjus rudeniui susibūrę natūralios gamtos apsuptyje įsikūrusiame kaimo turizmo paslaugų ir pramogų komplekse „Riterio krantas“. Į susitikimą rinkosi kolegos iš įvairių įmonių ir organizacijų, sektorių, Lietuvos miestų. Tai buvo puiki proga susipažinti, pabendrauti, išbandyti save, kaip komandos narį, smagiai praleisti laiką varžantis su kolegomis nuotykių ekspertų surengtame smegenų žaidimo turnyre.

Naujose rekomenduojamose gairėse „Vidaus audito veiklos nuostatų modelis“ (anglų k. Model Internal Audit Activity Charter) pateikiami praktiniai patarimai ir pavyzdžiai sudarant vidaus audito veiklos nuostatus.

Gairės “Didžiųjų duomenų suvokimas ir auditavimas” (anglų k. Understanding and Auditing Big Data) padės vidaus auditoriams suprasti tokius didžiųjų duomenų aspektus kaip strateginiai tikslai, sėkmės kriterijai, valdymo ir veiklos procesai, technologijos, įrankiai ir kt. Taip pat padės suprasti pagrindines rizikas, iššūkius ir pavyzdines kontrolės priemones, kurios turėtų būti apsvarstomos planuojant didžiųjų duomenų auditą. 

VAA svetainė www.vaa.lt nuolat vystoma ir tobulinama. Džiaugiamės pranešdami, kad svetainėje jau turime sukurtą VAA nariams skirtą erdvę! Joje bus talpinama tik nariams skirta informacija.

Siekiame ir tikimės, kad VAA nariams skirta erdvė taps mūsų saugaus komunikavimo įrankiu.

Dirbdami vidaus auditoriumi, atliekame svarbų vaidmenį žinomumo apie profesiją srityje, todėl būtent šį mėnesį nepraleiskime progos populiarinti savo profesiją tarp bendradarbių ir vadovų!

Pasisemti idėjų ir nemokamai parsisiųsti profesijos žinomumo didinimo pavyzdžių galite paspaudę nuorodą: https://na.theiia.org/about-us/about-ia/Pages/Promoting-the-Profession.aspx.

Mūsų profesija - mūsų pasididžiavimas!

2017 m. balandžio 28 d. 14 val. elektroninės konferencijos būdu organizuojamas Vidaus auditorių asociacijos (toliau – VAA) visuotinis narių susirinkimas. Visi dokumentai VAA nariams išsiųsti 2017 m. balandžio 14 d. 

VAA narių užpildytų balsavimo raštu biuletenių laukiama iki 2017 m. balandžio mėn. 28 d. 12 val. elektroniniu paštu info@vaa.lt.

Kiekvienais metais turite teisę dalį savo sumokėto pajamų mokesčio skirti paramai. Norėdami prisidėti prie prie vidaus audito, vidaus kontrolės, rizikos valdymo sričių tobulinimo Lietuvoje, paramos gavėju galite rinktis Vidaus auditorių asociaciją (VAA).

Parama skiriama iki gegužės 1 d. užpildžius ir pateikus VMI Prašymą pervesti pajamų mokesčio dalį vienetams, turintiems teisę gauti paramą, ir (arba) politinėms partijoms FR0512 v.3 (pavyzdys). Reikalingi prašymui rekvizitai - paramos gavėjo juridinio asmens kodas 124111729.

Džiaugiamės veikdami kartu!

Džiaugiamės dalindamiesi žinia, kad 2016 m. gruodžio 14 d. VAA pasirašė bendradarbiavimo memorandumą su asociacija ISACA Lietuva - nepriklausoma, nepelno siekiančia tarptautine organizacija, vienijančia profesionalus, kurie kuria ir taiko pažangias informacijos bei susijusių technologijų valdymo žinias ir praktikas. Pasirašant memorandumą, VAA atstovavo Valdybos pirmininkė Rita Martišienė, asociaciją ISACA Lietuva – pirmininkas Dainius Jakimavičius.  

VAA Valdybos pirmininkė Rita Martišienės atkreipė dėmesį, kad bendradarbiavimas grindžiamas vykdomų veiklų tarpusavio ryšiu bei tikslų suderinamumu, siekimu užtikrinti savo narių profesionalumą, profesijų reikšmingumą darbo rinkoje ir sustiprinti veiklos svarbą viešojoje erdvėje. Pasak asociacijos ISACA Lietuva pirmininko Dainiaus Jakimavičiaus, ISACA Lietuva bendradarbiavimas su VAA suteiks papildomų galimybių organizacijoms kartu tobulėti, mokytis ir dirbti vidaus kontrolės bei IT valdymo srityse.

Nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigalioja nauja Tarptautinių vidaus audito profesinės praktikos standartų (TVAPPS) redakcija.

2016 m. gegužės mėn. Tarptautinis vidaus auditorių institutas organizavo visuotinę narių apklausą. Daugiau nei 2200 vidaus auditorių iš 111 šalių dalyvaudami apklausoje pasidalino įžvalgomis dviem aktualiomis temomis: organizacijos kultūros auditavimas ir technologinės rizikos (kibernetinė sauga, didieji duomenų rinkiniai). Taip pat buvo paliestas klausimas, kaip vidaus auditas gali ir turi įgyti „patikimo patarėjo“ statusą. Apklausos rezultatų pagrindu institutas išleido leidinį  „Aktualios tendencijos“ (Emerging Trends: Powered by Global Pulse of Internal Audit).

  Parengtos gairės skirtos padėti vidaus auditoriams rašant ataskaitas, kurios atitiktų suinteresuotųjų šalių poreikius ir efektyviai bei laiku perduotų pagrindines žinutes. 

  Pilną leidinį ir kitas Tarptautinio vidaus auditorių instituto naujai išleistas metodines gaires rasite paspaudę nuorodą:

  https://global.theiia.org/standards-guidance/recommended-guidance/Pages/Newly-Released-IPPF-Guidance.aspx.

  Primename, kad pagal VAA Valdybos patvirtintą Nario mokesčio mokėjimo tvarką, naujiems VAA nariams, įstojusiems į VAA nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d., sumokėtas nario mokestis įskaitomas už einamuosius ir ateinančius kalendorinius metus.

  Vidaus audito veiklai keliamus privalomus ir rekomenduojamus patarimus nustato Tarptautiniai profesinės praktikos pagrindai (toliau – TPPP, angl. IPPF). Tarptautinių vidaus audito standartų valdyba (toliau – Standartų valdyba) bent kartą per trejus metus TPPP peržiūri. Paskutinė TPPP peržiūra atlikta 2013 m. Artėja termino periodinei TPPP peržiūrai pabaiga.

  Lietuvos banko Vidaus audito skyrius savo veiklą orientuoja į TPPP taikymą, todėl Lietuvos banko auditorės Jordanos Gomarienės teiravomės apie Vidaus auditorių instituto vykdomus ir planuojamus veiksmus TPPP peržiūros srityje ir kokią įtaką tai turės Lietuvos vidaus auditorių veiklai.

  Praėjusią savaitę, 2016 m. rugpjūčio 23 d. 17 val. VU bibliotekos Mokslinės komunikacijos ir informacijos centre Vidaus auditorių asociacija ir Rizikos valdymo profesionalų asociacija (http://www.riskbaltics.eu/), siekdamos bendro supratimo ir suderinamumo rizikos valdymo bei kontrolės klausimais visuose organizacijų lygiuose (kontrolės, administravimo, vykdomosiose bei kitose grandyse) bei šių sričių reglamentavime, pasirašė bendradarbiavimo memorandumą. Asociacijos susitarė dalintis informacija bei patirtimi, organizuoti bendrus projektus, susijusius su vidaus kontrolės, vidaus audito bei rizikos valdymo klausimais, palaikyti viena kitos iniciatyvas teikiant pasiūlymus įstatymų leidėjams bei bendradarbiauti kitose srityse. Tai - svarbus žingsnis siekiant bendro supratimo ir nuoseklios strategijos rizikos valdymo bei vidaus kontrolės sistemų taikyme Lietuvoje.  

  Tarptautinis vidaus auditorių institutas rugpjūčio mėn. išleido naują leidinį “Išmaniųjų įrenginių auditavimas: gairės vidaus auditoriui, padėsiančios suprasti ir audituoti išmaniuosius įrenginius”.

  Tarptautinis vidaus auditorių institutas kviečia apsilankyti elektroninėje parduotuvėje ir įsigyti suvenyrų su sertifikatų CIA, CRMA, CGAP ir QIAL logotipais.

  Tai gali būti puiki dovana ar paskatinimas draugui, kolegai, darbuotojui ar partneriui.

  E-parduotuvę rasite paspaudę nuorodą: https://www.co-store.com/iiacertification

  VAA Valdyba, siekdama aktyvinti VAA veiklą ir atsižvelgusi į narių pasiskirstymą Lietuvos teritorijoje, 2016 m. gegužės mėn. pabaigoje patvirtino VAA atstovus apskrityse (savanorystės pagrindu). VAA atstovu Kauno apskrityje išrinktas VAA narys, Lietuvos Centrinės kredito unijos Kredito unijų priežiūros departamento vadovas Vygantas Maulė; VAA atstovu Klaipėdos apskrityje – VAA narė, AB „Klaipėdos nafta“ vidaus auditorė Dalia Vaserė.

  2016 m. balandžio 18 d. įvyko VAA visuotinis narių susirinkimas. Susirinkimo metu patvirtinta VAA finansinė atskaitomybė už 2015 metus, pristatyta 2015 metų VAA valdybos veiklos ataskaita, išrinkta nauja VAA valdyba iš 7 narių: Edita Janušienė, Rita Martišienė, Ina Lukošienė, Lina Butkevičienė, Daina Vaivadienė, Erika Strazdienė ir Bronislovas Balvočius.

  2016 m. balandžio 29 d. naujai išrinktos VAA valdybos pirmojo posėdžio metu išrinktas VAA valdybos pirmininkas. Juo tapo Rita Martišienė, kuri šias pareigas eis antrą kadenciją iš eilės.

  2015 m. rugsėjo 22 d. Vidaus auditorių asociacija kartu su UAB „Lietuvos energija“ surengė apvalaus stalo diskusiją „Centralizuotos vidaus audito tarnybos kokybės užtikrinimo programos kūrimas Lietuvos Energijos grupėje“. Diskusijos metu UAB „Lietuvos energija“ Vidaus audito tarnybos direktorė Laura Garbenčiūtė - Bakienė ir vidaus auditorius Algirdas Skrebė pristatė Vidaus audito tarnybos kokybės užtikrinimo programos kūrimo patirtį ir iššūkius.

  Puslapiai