Dažnai užduodami klausimai

Čia sužinosite atsakymus į dažnai užduodamus klausimus:

Kaip įstoti į Vidaus auditorių asociaciją, rasite skyriuje Narystė.


Kokia tvarka Vidaus auditorių asociacija organizuoja vidaus auditorių kvalifikacinius mokymus? Ar Vidaus auditorių asociacija išduoda Vidaus auditoriaus atestatą?

Vidaus auditorių asociacija organizuoja vidaus auditorių mokymus, kurių paskirtis – padėti įsisavinti vidaus audito teorijos, vidaus kontrolės ir rizikos valdymo, valdymo apskaitos, informacinių technologijų, finansų valdymo, valdymo teorijos, finansinės apskaitos pagrindus, susipažinti su Tarptautinio vidaus auditorių instituto standartų bei Etikos kodekso reikalavimais ir sėkmingai pasirengti baigiamajam testui. Mokymų metu dėstomos temos: Vidaus audito etikos kodeksas; vidaus audito organizavimas ir veiklos specifika bankuose, draudimo bei finansų įmonėse; vidaus kontrolės sistema ir jos vertinimas; Vidaus audito profesinės praktikos standartai; rizikos ir jų valdymas; apgavysčių ir sukčiavimo rizika; vidaus audito tarnybos veiklos organizavimas; vidaus audito atlikimo etapai ir technikos; veiklos ir Valdymo auditas; IT auditas ir kt. temos. Po Vidaus auditorių mokymų yra laikomas baigiamasis testas. Sėkmingai išlaikius testą, išduodamas Vidaus auditoriaus atestatas, kurio išdavimas patvirtina asmens žinias, įgytas mokantis pagal Vidaus auditorių asociacijos valdybos patvirtintą vidaus auditorių mokymo programą bei asmens gebėjimą atlikti vidaus auditą, konsultuoti vidaus kontrolės ir rizikos valdymo klausimais, organizuoti vidaus auditorių grupės, vidaus audito tarnybos veiklą. Vidaus auditorių atestatas yra pripažintas Lietuvoje ir vertinamas darbdavių (tiek viešojo, tiek ir privataus sektoriaus).

Mokymų trukmė: Vidaus auditorių mokymo programą sudaro dvi dalys. Kiekvienos dalies trukmė - 40 akademinių valandų (5 darbo dienos, nuo 8.30 val. iki 17 val.). Iš viso mokymai trunka 80 akademinių valandų (10 darbo dienų). Tarp mokymų dalių yra savaitės pertrauka. Testo laikymo data suderinama su mokymų dalyviais. 

Mokymų kaina: mokant iš karto už abi mokymo programos dalis ir baigiamąjį testą - 600 Eur. (perkant atskirai: I mokymų dalis – 245 Eur; II mokymų dalis – 245 Eur;  testas – 110 Eur). Sumokėję visą mokymų kainą, gaunate metodinę mokymų medžiagą. Testo kaina, nelankant mokymų - 130 Eur.

Mokymai vyksta Vilniuje du kartus per metus (pavasarį ir rudenį). Registraciją į mokymus skelbiama www.vaa.lt.

 

 


Ar suteikiami CPE už dalyvavimą Vidaus auditorių asociacijos organizuojamuose mokymuose?

Mokymų dalyviams suteikiamas 1 CPE kreditas už 1 mokymų valandą. CPE suteikimas patvirtinamas Vidaus auditorių asociacijos išduodamais dalyvavimo mokymuose pažymėjimais.


Kaip galiu įgyti tarptautinį vidaus auditoriaus sertifikatą (CIA)?

CIA sertifikavimo organizatorius – Tarptautinis vidaus auditorių institutas (IIA). Lietuvos vidaus auditorių asociacija šiame procese nedalyvauja.

Kandidatas, siekiantis įgyti CIA, turi atitikti tam tikrus reikalavimus ir pateikti prašymą IIA: pildoma nustatyta forma, pridedami pagrindžiantys dokumentai, kt.. Kai prašymas yra patvirtintas, galima registruotis egzaminui. Egzaminas laikomas Lietuvoje, Vilniuje esančiame egzaminavimo centre (konkretus adresas nurodomas registruojantis). Datą ir laiką galima rinktis laisvai, jis priklauso tik nuo centro užimtumo.

Pagrindiniai žingsniai aprašyti čia: https://na.theiia.org/certification/new/Pages/Six-Steps-to-Certification.aspx.

Pilna informacija: https://na.theiia.org/certification/Pages/Certification-Candidate-Handbook.aspx.


Kaip galiu pasiruošti CIA egzaminams?

Kandidatai CIA egzaminams ruošiasi savarankiškai. IIA siūlo ruoštis naudojant jų paruoštą medžiagą (knygos ir kompiuteriniai testai): http://www.learncia.com/3partcia/learn-more/course-components.

Taip pat galima ruoštis ir iš kitų šaltinių. Rekomenduojama ne tik skaityti literatūrą, bet skirti laiko testų, kurie panašūs į egzaminų klausimus, sprendimui.


Kokie CIA egzaminų mokesčiai?

Mokesčiai skelbiami svetainėje: https://na.theiia.org/certification/Pages/Pricing-Structure.aspx.


Ar privaloma kelti kvalifikaciją sertifikuotiems vidaus auditoriams?

Tiems, kurie turi įgiję Tarptautinio vidaus auditorių instituto (IIA) išduotus sertifikatus (CIA, CRMA, CGAP, kt.), kvalifikacijos kėlimas yra privalomas. Reikalavimus šių sertifikatų turėtojams nustato IIA, privalomų surinkti kreditų (CPE) skaičius priklauso nuo sertifikato rūšies, pvz. CIA turėtojams – 40 CPE per metus, CRMA turėtojams – 20 CPE per metus. Kiekvienais metais iki gruodžio 31 d. tarptautinių sertifikatų turėtojai privalo deklaruoti kvalifikacijos kėlimo reikalavimų atitikimą Institutui.

Detalesnė informacija apie kvalifikacijos kėlimo reikalavimus: https://global.theiia.org/certification/cia-certification/Pages/CPE-Requ....


Ar privaloma kelti kvalifikaciją asmenims, turintiems Vidaus auditorių asociacijos išduotą atestatą?

Asmenims, turintiems Vidaus auditorių asociacijos išduotą atestatą („lietuvišką“), kvalifikacijos kėlimas yra ne privalomas, o rekomenduojamas.