Registracija į Vidaus auditorių mokymus

Skelbiama išankstinė registracija į Vidaus auditorių mokymus.

VAA organizuojamų vidaus auditorių mokymų tikslas – padėti įsisavinti vidaus audito teorijos, vidaus kontrolės ir rizikos valdymo, valdymo apskaitos, informacinių technologijų, finansų valdymo, valdymo teorijos, finansinės apskaitos pagrindus, susipažinti su Tarptautinio vidaus auditorių instituto standartų bei Etikos kodekso reikalavimais ir pasirengti baigiamajam testui.

Mokymų metu dėstomos temos: Vidaus audito etikos kodeksas; vidaus audito organizavimas ir veiklos specifika bankuose, draudimo bei finansų įmonėse; vidaus kontrolės sistema ir jos vertinimas; Vidaus audito profesinės praktikos standartai; rizikos ir jų valdymas; apgavysčių ir sukčiavimo rizika; vidaus audito tarnybos veiklos organizavimas; vidaus audito atlikimo etapai ir technikos; veiklos ir valdymo auditas; IT auditas ir kt. temos.

Po Vidaus auditorių mokymų yra laikomas baigiamasis testas. Sėkmingai išlaikius testą, išduodamas Vidaus auditoriaus atestatas, kurio išdavimas patvirtina asmens žinias, įgytas mokantis pagal VAA valdybos patvirtintą vidaus auditorių mokymo programą bei asmens gebėjimą atlikti vidaus auditą, konsultuoti vidaus kontrolės ir rizikos valdymo klausimais, organizuoti vidaus auditorių grupės, vidaus audito tarnybos veiklą. Vidaus auditorių atestatas yra pripažintas Lietuvoje ir vertinamas darbdavių (tiek viešojo, tiek ir privataus sektoriaus).

Mokymų trukmė. Vidaus auditorių mokymo programą sudaro dvi dalys. Kiekvienos dalies trukmė - 40 akademinių valandų (5 darbo dienos, nuo 8.30 val. iki 17 val.). Iš viso mokymai trunka 80 akademinių valandų (10 darbo dienų). Tarp mokymų dalių yra savaitės pertrauka. Testo laikymo data suderinama su mokymų dalyviais.

Vieta: mokymai vyksta Vilniuje.​

Iki 2017 m. rugsėjo mėn. 15 d. visus norinčiuosius dalyvauti mokymuose ir/ar laikyti testą kviečiame registruotis šioje nuorodoje: http://www.manoapklausa.lt/apklausa/917733767/. Apie tikslias mokymų ir testo laikymo datas užsiregistravusiuosius informuosime el. paštu. Jei turite klausimų, kreipkitės į Eriką Strazdienę el. paštu erika.strazdiene@vaa.lt.
 
VAA informacija