2017 m. II pusmečio mokymų planas

VAA planuodama mokymus pusmečiui orientuojasi į mokymų Vidaus auditoriaus atestatui įgyti organizavimą bei šių vidaus auditorių profesinio tobulėjimo galimybių suteikimą savo nariams:

- 2 apvalaus stalo diskusijos aktualia tema;

- 1 mokami mokymai kvalifikacijai kelti.

Taip pat VAA nuolat skatina narius ir kitus vidaus audito bei susijusių sričių specialistus dalyvauti kolegų iš kitų šalių organizuojamuose mokymuose ir apie juos informaciją skelbia VAA tinklapyje.
 
VAA mokymų 2017 m. II pusmečio planas
Vidaus auditorių mokymai Vidaus auditoriaus atestatui įgyti
Planuojama grupė - 2017 m. rudenį
Apvalaus stalo diskusijos Vilniuje
1.
 
„Rizikų valdymo ir Atitikties funkcijų santykis su Vidaus auditu“
(Pranešėjas Martin Stevens, IIA Norvegija)
(Lietuvos banko patalpose)
2017 m. rugsėjo 6 d.
2.
Informacinių technologijų kibernetinės saugos pažeidimai  ir vidaus auditoriaus vaidmuo jų prevencijoje
(Pranešėjas dr. Vilius Benetis, NRD CS)
(AB "Lietuvos geležinkeliai" patalpose)
2017 m. spalio 5 d.
3.
AB "Lietuvos geležinkeliai" kolegų pasidalinimas apie Europos geležinkelių bendrovių vidaus auditorių puoselėjamą tradiciją susitikti su kolegomis iš kitų šalių ir pasidalinti profesine patirtimi
(Pranešėja Nomeda Patackienė, AB "Lietuvos geležinkeliai" Vidaus audito skyriaus Vidaus audito sektoriaus viršininkė)
(AB "Lietuvos geležinkeliai" patalpose)
2017 m. lapkričio mėn.
Mokymai kvalifikacijai kelti
1.
"Efektyvus Vidaus audito ataskaitų rašymas"
(Lektorė Viktorija Matusevičiūtė, OVC Consulting)
2017 m. rugsėjo 5 d.
(planuojama kaina - 80 EUR)
2.
 
CIA mokymai - 6 dienos
(Lektorius JEAN-PIERRE GARITTE)
2017 m. rugsėjo 19-22 d.
2017 m. spalio 19-20 d.
(700-800 EUR už 6 dienas)
(BUS ATLIEKAMA APKLAUSA DĖL MOKYMŲ POREIKIO)
3.
 
Mokymai Apgaulės (Fraud) tema
(Lektorius Stephen Grossman)
2017 m. lapkričio mėn. - 1 d.d.
(125 EUR)
(BUS ATLIEKAMA APKLAUSA DĖL MOKYMŲ POREIKIO)
Naujametinis renginys
2017 m. gruodžio mėn. / 2018 m. sausio mėn.
Už mokymus pradedantiems vidaus auditoriaus kelią ir siekiantiems įgyti vidaus auditoriaus atestatą atsakinga VAA Valdybos narė Erika Strazdienė, el. paštas erika.strazdiene@vaa.lt.

Už mokymus pažengusiems vidaus auditoriams atsakinga VAA Valdybos pirmininkės pavaduotoja Edita Janušienė, el. paštas edita.janusiene@vaa.lt.

 
VAA informacija