Naujos Tarptautinio vidaus auditorių instituto išleistos gairės

Naujose rekomenduojamose gairėse „Vidaus audito veiklos nuostatų modelis“ (anglų k. Model Internal Audit Activity Charter) pateikiami praktiniai patarimai ir pavyzdžiai sudarant vidaus audito veiklos nuostatus. Pateikti pavyzdiniai nuostatai gali būti keičiami, papildomi atsižvelgiant į šalių teisinius reikalavimus ir reguliavimus ar siekiant labiau atitikti audito komiteto ar kitų suinteresuotųjų šalių poreikiams.
Gairės “Didžiųjų duomenų suvokimas ir auditavimas” (anglų k. Understanding and Auditing Big Data) padės vidaus auditoriams suprasti tokius didžiųjų duomenų aspektus kaip strateginiai tikslai, sėkmės kriterijai, valdymo ir veiklos procesai, technologijos, įrankiai ir kt. Taip pat padės suprasti pagrindines rizikas, iššūkius ir pavyzdines kontrolės priemones, kurios turėtų būti apsvarstomos planuojant didžiųjų duomenų auditą.

Šias ir kitas gaires rasite Tarptautinio vidaus auditorių instituto svetainėje:

https://global.theiia.org/standards-guidance/recommended-guidance/Pages/Newly-released-IPPF-Guidance.aspx.

 
VAA informacija