Vidaus auditorių mokymai

2017 m. spalio 2 – 6 d. ir 16 – 20 d. VAA organizuoja kvalifikacinius vidaus auditorių mokymus. 

VAA organizuojamų vidaus auditorių mokymų tikslas – padėti įsisavinti vidaus audito teorijos, vidaus kontrolės ir rizikos valdymo, valdymo apskaitos, informacinių technologijų, finansų valdymo, valdymo teorijos, finansinės apskaitos pagrindus, susipažinti su Tarptautinio vidaus auditorių instituto standartų bei Etikos kodekso reikalavimais ir pasirengti baigiamajam testui.

Mokymų metu dėstomos temos: Vidaus audito etikos kodeksas; vidaus audito organizavimas ir veiklos specifika bankuose, draudimo bei finansų įmonėse; vidaus kontrolės sistema ir jos vertinimas; Vidaus audito profesinės praktikos standartai; rizikos ir jų valdymas; apgavysčių ir sukčiavimo rizika; vidaus audito tarnybos veiklos organizavimas; vidaus audito atlikimo etapai ir technikos; veiklos ir valdymo auditas; IT auditas ir kt. temos. Temas pristato lektoriai praktikai, todėl mokymų metu pateikiama daug praktinių pavyzdžių.

Po Vidaus auditorių mokymų yra laikomas baigiamasis testas. Sėkmingai išlaikius testą, išduodamas Vidaus auditoriaus atestatas, kurio išdavimas patvirtina asmens žinias, įgytas mokantis pagal VAA valdybos patvirtintą vidaus auditorių mokymo programą bei asmens gebėjimą atlikti vidaus auditą, konsultuoti vidaus kontrolės ir rizikos valdymo klausimais, organizuoti vidaus auditorių grupės, vidaus audito tarnybos veiklą. Vidaus auditorių atestatas yra pripažintas Lietuvoje ir vertinamas darbdavių (tiek viešojo, tiek ir privataus sektoriaus).

Mokymų trukmė. Vidaus auditorių mokymo programą sudaro dvi dalys. Kiekvienos dalies trukmė - 40 akademinių valandų (5 darbo dienos, nuo 8.30 val. iki 17 val.). Iš viso mokymai trunka 80 akademinių valandų (10 darbo dienų). Tarp mokymų dalių yra savaitės pertrauka. Testo laikymo data suderinama su mokymų dalyviais. Kaina: mokant iš karto už abi mokymo programos dalis ir baigiamąjį testą - 550 Eur (I d. – 220 Eur; II d. – 220 Eur; testas – 110 Eur). Sumokėję visą mokymų kainą gaunate metodinę mokymų medžiagą. Testo kaina nelankant mokymų - 130 Eur. Reikalavimas norintiems laikyti testą - aukštasis išsilavinimas. Vieta: Naugarduko g. 76, Vilnius, Vilniaus lenkų kultūros namai (www.polskidom.lt).

Kviečiame registruotis iki 2017 m. rugsėjo 15 d. šioje nuorodoje http://www.manoapklausa.lt/apklausa/917733767/. Detalesnė informacija bus teikiama elektroniniu paštu visiems užsiregistravusiems.

Kilus klausimams, kreipkitės į Eriką Strazdienę el. paštu erika.strazdiene@vaa.lt.

 
VAA informacija