Mokymai

Š. m. vasario 20 d. įvyko Klaipėdos apskrities vidaus auditorių susitikimas Klaipėdoje. Vidaus auditoriai dalinosi gerosiomis darbo praktikomis, įžvalgomis, aktualiais teisės aktų pakeitimais, vyko atvira diskusija. Šia tema kalbinome Dalia Vaserę, VAA atstovę Klaipėdos srityje, inicijavusią ir organizavusią šį susitikimą.

2018 m. kovo 19 d. VAA džiaugiasi galimybe vėl pakviesti įvairių sričių specialistus, besidominčius apgaulių nustatymo metodologija ir jos taikymu darbe, į tyrėjo, žvalgybos specialisto ir minties lyderio Stephen Grossman mokymus. Šį kartą mokymų tema – “Apgaulės prevencijos programos sukūrimas”.

Norinčius dalyvauti mokymuose registruojame iki 2018 m. kovo 5 d. naudodamiesi nuoroda: https://goo.gl/forms/5MASII1eneyOxMRn1

2018 m. kovo - balandžio mėn. VAA organizuoja kvalifikacinius vidaus auditorių mokymus. Visus norinčius juose dalyvauti kviečiame registruotis naudojantis nuoroda http://www.manoapklausa.lt/apklausa/917733767/ iki 2018 m. kovo 9 d. 

Detalesnė informacija apie mokymų datas bus skelbiama kovo mėn. pradžioje.

VAA parengė 2018 m. I pusmečio mokymų planą, apimantį Vidaus auditorių mokymus Vidaus auditoriaus atestatui įgyti, apvalaus stalo diskusijas bei vidaus auditorių kvalifikacijos kėlimo mokymus. 

VAA, bendradarbiaudama su AB „Lietuvos geležinkeliai“, kviečia VAA narius dalyvauti rengiamoje apvalaus stalo diskusijoje bendrais vidaus audito klausimais, atsižvelgiant į AB "Lietuvos geležinkeliai" pavyzdį. Renginyje taip pat bus dalinamasi Europos geležinkelių bendrovių vidaus auditorių veiklos sukaupta patirtimi. Diskusijos laikas perkeliamas iš 2017 m. gruodžio 14 d. į 2018 m. sausio 18 d. Pranešėja - VAA narė Nomeda Patackienė, AB „Lietuvos geležinkeliai“ Vidaus audito skyriaus Vidaus audito sektoriaus viršininkė.

Rizikos valdymo profesionalų asociacija 2017 m. spalio 3 d. organizuoja apvalaus stalo diskusiją tema "Rizikos valdymo įrankiai" ir kviečia į ją VAA narius. Diskusijoje bus aptariamos rizikos valdymo galimybės ir šiuo tikslu pasitelkiami IT įrankiai.

Susitikimo moderatorius – patyręs bankinės srities rizikos ir duomenų analizės specialistas Raimondas Berniūnas. 

Registracija vykdoma naudojantis nuoroda https://goo.gl/forms/43V1BQ0NJxeF2aCk2.

2017 m. spalio 9 d. VAA rengia apvalaus stalo diskusiją „Informacinių technologijų kibernetinės saugos pažeidimai ir vidaus auditoriaus vaidmuo jų prevencijoje“. Lektorius - Kibernetinio saugumo tyrėjas ir Internetinio saugumo kritinio saugumo kontrolių centro steigėjas dr. Vilius Benetis.

Dalyvius registruojame iki 2017 m. spalio 2 d. naudodamiesi nuoroda https://goo.gl/forms/Hfz0fzbOZwmUPZy23

2017 m. rugsėjo 28 ir 29 dienomis Rygoje (Latvijoje) rengiami 2 dienų mokymai pagrindinių priežasčių analizės ir metinio audito plano rengimo tema anglų kalba „Root Cause Analysis & Developing the Annual Audit plan“. Mokymų lektorius - šios srities profesionalas James Paterson (CIA).

Registruojantis iki 2017 m. rugpjūčio 31 d., taikoma mažesnė mokymų kaina.

VAA džiaugiasi galimybe 2017 m. lapkričio 7 d. pakviesti įvairių sričių specialistus, besidominčius apgaulių nustatymo metodologija ir jos taikymu darbe, į tyrėjo, žvalgybos specialisto ir minties lyderio Stephen Grossman mokymus “Apgaulės nustatymas ir įrodymų analizė - pagrindinis sukčiavimo tyrimo įrankis”.

2017 m. spalio 2 – 6 d. ir 16 – 20 d. VAA organizuoja kvalifikacinius vidaus auditorių mokymus, kurių tikslas – padėti įsisavinti vidaus audito teorijos, vidaus kontrolės ir rizikos valdymo, valdymo apskaitos, informacinių technologijų, finansų valdymo, valdymo teorijos, finansinės apskaitos pagrindus, susipažinti su Tarptautinio vidaus auditorių instituto standartų bei Etikos kodekso reikalavimais ir pasirengti baigiamajam testui. Sėkmingai išlaikius testą, išduodamas Vidaus auditoriaus atestatas, kurio išdavimas patvirtina asmens žinias, įgytas mokantis pagal VAA valdybos patvirtintą vidaus auditorių mokymo programą bei asmens gebėjimą atlikti vidaus auditą, konsultuoti vidaus kontrolės ir rizikos valdymo klausimais, organizuoti vidaus auditorių grupės, vidaus audito tarnybos veiklą. Vidaus auditorių atestatas yra pripažintas Lietuvoje ir vertinamas darbdavių (tiek viešojo, tiek ir privataus sektoriaus).

Kviečiame registruotis iki 2017 m. rugsėjo 15 d. šioje nuorodoje http://www.manoapklausa.lt/apklausa/917733767/. Detalesnė informacija bus teikiama elektroniniu paštu visiems užsiregistravusiems.

2017 m. rugsėjo mėn. 5 d. VAA, bendradarbiaudama su „OVC Consulting“, organizuoja mokymus tema „Vidaus audito ataskaitų rašymas“. Mokymus ves OVC Consulting vyr. konsultantė Viktorija Matusevičiūtė. Mokymų metu bus nagrinėjama, kaip pagrįsti ir argumentuoti savo mintis, kaip tinkamai struktūruoti vidaus audito ataskaitas ir vizualizuoti informaciją, kad būtų lengva ir įdomu skaityti.  

Dalyvių registracija vykdoma iki 2017 m. rugpjūčio 15 d. (imtinai), registracijos formą rasite https://goo.gl/forms/qxZgAmVtAw7Q5ifw2.

Rizikos valdymo profesionalų asociacija 2017 m. rugsėjo 19 d. ir spalio 19 d. organizuoja seminarą “Asmens duomenų tvarkymo poveikio ir rizikos vertinimas”.

Šis seminaras skirtas viešojo ir privataus sektoriaus įmonių ir organizacijų vadovams, duomenų apsaugos pareigūnams, vidaus auditoriams, teisininkams, informacinių išteklių saugumo įgaliotiniams, informacinių sistemų administratoriams, asmenims priimantiems sprendimus dėl asmens duomenų tvarkymo organizacijoje.

2017 m. balandžio 5 d. Vilniuje rengiama apvalaus stalo diskusija tema „COBIT5 vidaus auditoriui“. Joje bus keliame klausimai, ar tikrai vidaus auditoriai yra bejėgiai IT audito srityje; ką reiktų įvertinti, planuojant ir vykdant IT auditus organizacijose, kai trūksta specifinių kompetencijų; kaip pasinaudoti metodologijų, pvz. COBIT5, teikiamais privalumais. Šiuos ir kitus klausimus kels bei atsakymų ieškos pranešėjas Bronislovas Balvočius, ISACA, VAA Valdybos narys.

DĖMESIO! Išbandysime galimybę diskusiją stebėti nuotoliniu būdu. Už galimybę transliuoti nuotoliniu būdu dėkojame Vytauto Didžiojo universiteto Informatikos fakultetui.

Ketinančius dalyvauti diskusijoje (tiek stacionariai, tiek nuotoliniu būdu) iki 2017-03-31 (imtinai) registruojame šioje nuorodoje https://goo.gl/forms/FmiNDzR2gR3HXsWE2.

VAA parengė ir vykdo 2017 m. I pusmečio mokymų planą, apimantį Vidaus auditorių mokymus Vidaus auditoriaus atestatui įgyti, apvalaus stalo diskusijas bei vidaus auditorių kvalifikacijos kėlimo mokymus. 2017 m. gegužės 4 d. Vilniuje planuojama Tarptautinė vidaus auditorių konferencija.

2017 m. kovo - balandžio mėn. VAA organizuoja vidaus auditorių mokymus, kurių paskirtis – padėti įsisavinti vidaus audito teorijos, vidaus kontrolės ir rizikos valdymo, valdymo apskaitos, informacinių technologijų, finansų valdymo, valdymo teorijos, finansinės apskaitos pagrindus, susipažinti su Tarptautinio vidaus auditorių instituto standartų bei Etikos kodekso reikalavimais ir pasirengti baigiamajam testui. Sėkmingai išlaikius testą, išduodamas Vidaus auditoriaus atestatas.

Kviečiame registruotis iki 2017 m. vasario 25 d. šioje nuorodoje https://goo.gl/forms/6OKR2qkhnRDjgmYd2

Detalesnė informacija bus teikiama visiems užsiregistravusiems elektroniniu paštu.

VAA parengė ir pristato Jums 2016 m. IV ketvirčio mokymų planą, apimantį Vidaus auditorių kvalifikacinius mokymus, apvalaus stalo diskusijas Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. 2017 m. sausio mėn. Kaune planuojamas Naujametinis renginys.

Vasarą VAA nariai pasitiko aktyviai! Birželio mėnesį įvyko du renginiai, sulaukę VAA narių susidomėjimo, aktyvaus dalyvavimo ir teigiamų atsiliepimų. Birželio 7 d. VAA nariai būrėsi Vilniuje, apvalaus stalo diskusijoje tema „Audito įrodymai ir jų dokumentavimas – patikimumas, pakankamumas, svarba ir naudingumas". Diskusija organizuota vykdant LR Valstybės kontrolės, viešojo sektoriaus vidaus auditorių, savivaldybių kontrolierių, atestuotų auditorių, atliekančių auditą viešajame sektoriuje, bendradarbiavimo komiteto priemonių planą. Birželio 16 d. įvyko VAA narių susitikimas Kaune. Renginio pradžioje dalyviai susipažino su VAA atstovu Kauno apskrityje Vygantu Maule (jis yra taip pat ir ilgalaikis VAA narys), kuris pristatė jam priskirtas atsakomybes ir veiklos kryptis: apskritųjų stalų diskusijų, mokymų, profesinių renginių organizavimą, VAA atstovavimą bei veiklos viešinimą. Vėliau įvyko apvalaus stalo diskusija tema "Audito metinio plano rengimas".

Siekdama sujudinti ir išjudinti Klaipėdos apskrities vidaus auditorius ir susijusių sričių profesionalus, 2016 m. liepos 11 d. VAA organizuoja susitikimą - apskrito stalo diskusiją Klaipėdoje, tema "Vidaus auditas šiandien". Susitikimo iniciatorius ir moderatorius – VAA atstovė Klaipėdos apskrityje Dalia Vaserė.

Norinčius bei planuojančius dalyvauti registruojame el. paštu dalia.vasere@gmail.com iki 2016 m. birželio 30 d. 

VAA, siekdama aktyvinti VAA narių veiklą, organizuoja susitikimą Kaune, į kurį kviečiami Kauno, Marijampolės, Alytaus ir Panevėžio apskričių vidaus auditoriai. Šio susitikimo metu bus pristatytas Kauno apskrities VAA atstovas, išklausyti VAA narių lūkesčiai bei suorganizuota apskrito stalo diskusija. 

Norinčius dalyvauti diskusijoje iki 2016 m. birželio 10 d. (arba susirinkus dalyvių skaičiui) registruojame http://goo.gl/forms/k4TjhvCfrp9shbfB2

Vidaus auditorių asociacija 2016 m. balandžio 14 d. organizavo mokymus „Kritinių pokalbių valdymas“, kuriuos vedė psichologė Justina Gervytė. Dalyviai teigiamai įvertino mokymus ir rekomenduoja juos kolegoms. Atsižvelgusi į gerus atsiliepimus, Vidaus auditorių asociacija ateityje planuoja organizuoti daugiau panašaus pobūdžio mokymų.

 

Valdybos narė Edita Janušienė informuoja, kad baigiami derinti 2016 m. pirmojo pusmečio vidaus auditorių kvalifikacijos tobulinimo mokymai: gegužės mėn. planuojama apvalaus stalo diskusija tema „Radinių pristatymas ir audito ataskaitos forma“, taip pat planuojami mokymai apie informacinių technologijų (IT) valdymo metodikos taikymo instrumentų rinkinį COBIT (angl. Control Objectives for Information and Related Technologies) arba Asmens duomenų apsaugą.

2016 m. vasario 1 - 5 dienomis įvyko Vidaus auditorių asociacijos organizuoti CIA I ir CIA II mokymai, siekiantiems tarptautinio vidaus auditoriaus sertifikato. Mokymuose iš viso dalyvavo 25 kolegos, iš jų 14 ruošėsi CIA I egzaminui, 19 – CIA II. Dėkojame partneriui – UAB „PricewaterhouseCoopers“, kurio pastangų dėka į Lietuvą atvyko kolegė iš Čekijos - dėstytoja Jana Sequensova, puikiai pravedusi šiuos mokymus.

Jūsų dėmesiui pateikiame apibendrintus mokymų įvertinimo duomenis. Tegul šį kartą skaičiai kalba patys už save!

Kvalikacijos tobulinimu laikomas mokymasis ne tik vidaus audito, bet ir kitomis temomis, susijusiomis su profesine kompetencija. Ieškantiems papildomų mokymų, mokymų specifine tema ar siekiantiems gauti trūkstamus CPE dar šiais metais, siūlome naudotis galimybe kvalifikaciją tobulinti ne tik VAA renginiuose, bet ir kitų profesionalių mokymų organizatorių rengiamuose kursuose, seminaruose (www.derybos.ltwww.supremus.ltwww.projektukursai.lt, kiti).