Prisidėkite prie VAA veiklos skirdami 2% GPM!

Kiekvienais metais turite teisę dalį savo sumokėto pajamų mokesčio skirti paramai. Norėdami prisidėti prie prie vidaus audito, vidaus kontrolės, rizikos valdymo sričių tobulinimo Lietuvoje, paramos gavėju galite rinktis Vidaus auditorių asociaciją (VAA).

Asociacija vienija Lietuvos ir kitų šalių vidaus audito, rizikos ir kokybės valdymo specialistus ir šiuo metu yra subūrusi virš 200 narių - profesionalų, dirbančių viešajame ir privačiame sektoriuje. VAA nariai aktyviai dalyvauja įvairių organizacijų veikloje, išrinkti jų valdybų, komitetų ir darbo grupių nariais.

VAA savo veikla siekia:

- atstovauti vidaus auditoriams ir ginti jų profesinius interesus, formuoti vidaus auditorių profesinę etiką;

- propaguoti vidaus auditorių profesiją, vidaus audito vertę;

- propaguoti tarptautinius vidaus audito profesinės praktikos standartus, skatinti jų praktinį naudojimą;

- teikti metodinę ir praktinę paramą asociacijos nariams, organizuoti konferencijas, seminarus bei kitus profesinius renginius;

- kelti profesinį vidaus auditorių lygį bei kvalifikaciją, organizuoti vidaus auditorių mokymą, atestavimą bei kvalifikacijos kėlimą.

Parama skiriama iki gegužės 1 d. užpildžius ir pateikus VMI Prašymą pervesti pajamų mokesčio dalį vienetams, turintiems teisę gauti paramą, ir (arba) politinėms partijoms FR0512 v.3 (pavyzdys). Reikalingi prašymui rekvizitai - paramos gavėjo juridinio asmens kodas 124111729.

Džiaugiamės veikdami kartu!

 

VAA informacija