Praktiniai testai besiruošiantiems laikyti CIA egzaminus

Tarptautinis vidaus auditorių institutas paruošė praktinius testus, kurie padės įvertinti Jūsų žinias ir pasirengimo laikyti CIA egzaminus lygį.

Praktiniai testai yra parengti anglų, ispanų, prancūzų, vokiečių ir kinų kalbomis. Kiekvienos dalies 50 – 60 klausimų testas kainuoja 50 USD, juo galima naudotis tik vieną kartą. Išsprendę testą iškart sužinosite, ar jį išlaikėte, ar ne. Atsakymas nėra detalizuojamas, t.y. nerodoma, kurie konkretūs klausimai atsakyti teisingai, o kurie ne, tačiau jeigu gausite atsakymą “neišlaikytas”, bus pateikiama informacija, kuriose temose Jums reikėtų pagilinti žinias.

Daugiau informacijos apie praktinius testus rasite paspaudę nuorodą: https://global.theiia.org/certification/cia-certification/Pages/Certified-Internal-Auditor-CIA-Practice-Exams.aspx.

 
VAA informacija