Tarptautiniai sertifikatai vidaus audito profesionalams

Tarptautinis vidaus auditorių institutas (Global IIA) siūlo visą eilę sertifikatų vidaus audito srities profesionalams, pradedant nuo bendro – vidaus auditoriaus - sertifikato iki specializuotų, atsižvelgiant į sritį, kurioje konkrečiai auditorius dirba ar kuria domisi.  

Ką suteikia sertifikatų įgijimas?

- Padeda įgyjant pasitikėjimą ir pagarbą

- Suteikia daugiau galimybių kilti karjeros laiptais

- Parodo norą investuoti į savo profesinį tobulėjimą

- Rodo atsakomybę, įsipareigojimą vidaus audito profesijai

- Skatina ir padeda tobulinti žinias ir įgūdžius vidaus audito srityje

 

Siūlomų sertifikatų sąrašą ir nuorodas, kur galite rasti daugiau informacijos apie juos, pateikiame žemiau:

CIA

Certified Internal Auditor

Sertifikuotas vidaus auditorius

https://global.theiia.org/certification/cia-certification/Pages/CIA-Certification.aspx 

CGAP

Certified Government Auditing Professional

Viešojo sektoriaus auditorių profesionalų sertifikatas

https://global.theiia.org/certification/cgap-certification/Pages/CGAP-Certification.aspx

CCSA

Certification in Control Self-Assessment

Kontrolės į(si)vertinimo sertifikatas

https://global.theiia.org/certification/ccsa-certification/Pages/CCSA-Certification.aspx

CFSA

Certified Financial Services Auditor

Finansinių paslaugų auditoriaus sertifikatas

https://global.theiia.org/certification/cfsa-certification/Pages/CFSA-Certification.aspx

CRMA

Certification in Risk Management Assurance

Rizikos valdymo užtikrinimo sertifikatas

https://global.theiia.org/certification/crma-certification/Pages/CRMA-Certification.aspx

QIAL

Qualification in Internal Audit Leadership

Vidaus audito lyderystės kvalifikacija

https://global.theiia.org/qial/Pages/Qualification-in-Internal-Audit-Leadership.aspx

CPSA ir CPEA

Certified Process Safety Auditor, Certified Professional Environmental Auditor

Procesų saugos ir aplinkosaugos auditorių sertifikatai

https://global.theiia.org/certification/BEAC/Pages/Get-Started.aspx