Aktualus VAA nario elektroninis paštas

Prieš įstojant į VAA, VAA prašo narių pateikti savo kontaktinius duomenis, kuriais VAA galėtų pranešti svarbius VAA įvykius, teikti nariams aktualią informaciją, esant poreikiui, susisiekti. VAA įstatuose numatyta nario pareiga nedelsiant informuoti VAA apie pasikeitusius nario duomenis, įskaitant elektroninio pašto adresą. Tai ypač svarbu, nes VAA nario elektroninis paštas reikalingas registruojant ir prijungiant narį prie IIA narių erdvės, www.vaa.lt narių erdvės ir VAA grupinio elektroninio pašto.

Jei keičiasi Jūsų, kaip VAA nario kontaktiniai duomenys, prašome informuoti VAA elektroniniu paštu info@vaa.lt, kad galėtume juos atnaujinti.

 
VAA valdyba