VAA privatumo politika

Užpildydami prašymą tapti Vidaus auditorių asociacijos (toliau – Asociacijos) nariu, Jūs patikite Asociacijai savo asmens duomenis ir suteikiate jai teisę juos tvarkyti šioje Vidaus auditorių asociacijos privatumo politikoje (toliau – Politika) numatyta apimtimi, būdais ir tikslais.

Prašome susipažinti su šia politika.