Kviečiame į kvalifikacinius vidaus auditorių mokymus

VAA organizuoja kvalifikacinius vidaus auditorių mokymus 2018 m. Spalio 22 - 26 d. - Lapkričio 5- 9 d. 

VAA organizuojamų vidaus auditorių mokymų tikslas – padėti įsisavinti vidaus audito teorijos, vidaus kontrolės ir rizikos valdymo, valdymo apskaitos, informacinių technologijų, finansų valdymo, valdymo teorijos, finansinės apskaitos pagrindus, susipažinti su Tarptautinio vidaus auditorių instituto standartų bei Etikos kodekso reikalavimais ir pasirengti baigiamajam testui.

Mokymų metu dėstomos temos: vidaus audito etikos kodeksas; vidaus audito organizavimas ir veiklos specifika viešajame sektoriuje, bankuose, draudimo bei finansų įmonėse; vidaus kontrolės sistema ir jos vertinimas; Vidaus audito profesinės praktikos standartai; rizikos ir jų valdymas; apgavysčių ir sukčiavimo rizika; vidaus audito tarnybos veiklos organizavimas; vidaus audito atlikimo etapai ir technikos; veiklos ir valdymo auditas; IT auditas ir kt. temos. Temas pristato lektoriai praktikai, todėl mokymų metu pateikiama daug praktinių pavyzdžių bei užduočių.

Po vidaus auditorių mokymų yra laikomas baigiamasis testas. Sėkmingai išlaikius testą, išduodamas Vidaus auditoriaus atestatas, kurio išdavimas patvirtina asmens žinias, įgytas mokantis pagal VAA valdybos patvirtintą vidaus auditorių mokymo programą bei asmens gebėjimą atlikti vidaus auditą, konsultuoti vidaus kontrolės ir rizikos valdymo klausimais, organizuoti vidaus auditorių grupės, vidaus audito tarnybos veiklą. Vidaus auditorių atestatas yra pripažintas Lietuvoje ir vertinamas darbdavių (tiek viešojo, tiek ir privataus sektoriaus).

Mokymų trukmė. Kiekvienos dalies trukmė - 40 akademinių valandų (5 darbo dienos, nuo 8.30 val. iki 16.30 val.). Iš viso mokymai trunka 80 akademinių valandų (10 darbo dienų). Tarp mokymų dalių yra savaitės pertrauka. Testo laikymo data suderinama su mokymų dalyviais. 

Mokymų kaina: mokant iš karto už abi mokymo programos dalis ir baigiamąjį testą - 600 Eur (I d. – 245 Eur; II d. – 245 Eur; testas – 110 Eur). Sumokėję visą mokymų kainą gaunate metodinę mokymų medžiagą (metodinė medžiaga atskirai neparduodama). Testo kaina nelankant mokymų - 130 Eur.

Mokymų vieta: Vilniaus lenkų kultūros namai (www.polskidom.lt), Naugarduko g. 76, Vilnius.

Mokymų tikslus laikas bus paskelbtas rugsėjo mėnesį.

Visus norinčius dalyvauti mokymuose kviečiame registruotis  iki 2018 m. spalio 1 d. 

 

Kilus klausimams, kreipkitės į Eriką Strazdienę el. paštu erika.strazdiene@vaa.lt.