Vidaus auditorių asociacija susitarė dėl bendradarbiavimo su Mykolo Romerio universitetu

Siekdamas didinti sklaidą apie vidaus audito profesiją ir užmegzti bei palaikyti ryšius su įvairiomis organizacijomis, Vidaus auditorių asociacijos Partnerystės ir Bendradarbiavimo komitetas iniciavo susitikimą su  Mykolo Romerio universitetu.  

Susitikimo metu buvo aptarti bendradarbiavimo poreikiai bei galimybės, susitarta dėl abipusės Bendradarbiavimo sutarties pasirašymo. Žengdami pirmą žingsnį bendradarbiavimo link, Vidaus audito asociacijos atstovai, artimiausiu metu planuoja surengti viešą paskaitą Mykolo Romerio universiteto Veiklos audito studijų programos magistrantūros studentams, supažindinti juos su Asociacijos veikla bei profesinėmis aktualijomis Lietuvoje bei Tarptautiniu mastu. 

Susitikime dalyvavo Vidaus auditorių asociacijos Valdybos narys bei Partnerystės ir bendradarbiavimo komiteto pirmininkas Tomas Radėnas, Partnerystės ir bendradarbiavimo komiteto narė Gintarė Saržickienė, Ekonomikos ir verslo fakulteto dekanas prof. dr. Gintaras Černius, prodekanė prof. dr. Gintarė Giriūnienė bei Magistrantūros studijų Veiklos audito programos vadovė doc. dr. Dalia Daujotaitė.