Vidaus auditorių asociacijos valdybos pirmininkė Ina Lukošienė dalyvavo Europos vidaus auditorių institutų konfederacijos Generalinėje Asamblėjoje Madride

 

Vidaus auditorių asociacijos pirmininkė Ina Lukošienė 2018 m. spalio 5 - 6 d. dalyvavo Europos vidaus auditorių institutų konfederacijos (ECIIA) Generalinėje Asamblėjoje Madride, kurioje atstovavo Lietuvą, kaip vieną šios organizacijos narių.

Generalinė Asamblėja - tai kasmetinis renginys, kuriame susirenka visų Europos šalių, priklausančių ECIIA, vadovai, jame apžvelgiama ECIIA praėjusių metų veikla, planai ateinantiems metams, tvirtinamas biudžetas, renkama valdyba. Taip pat tai puiki proga su kitų  šalių lyderiais padiskutuoti bei apsikeisti informacija apie asociacijų veiklos organizavimą, projektus, iniciatyvas bei kitomis aktualiomis temomis.

Susitikti su Europos Institutų vadovais į Madridą atvyko ir Tarptautinio vidaus auditorių instituto pirmininkas N. Mouri, vykdantysis vadovas W. Michalin ir Sertifikavimo vadovė L. By, kurie pasidalino informacija apie šio instituto vykdomą veiklą, naują strateginį planą, ruošiamus pakeitimus sertifikavimo srityje.

Generalinės Asamblėjos pertraukos metu mūsų valdybos pirmininkė Ina Lukošienė kartu su Latvijos ir Estijos institutų vadovais aptarė glaudesnio bendradarbiavimo galimybes tarp Pabaltijo šalių, periodiškai apsikeičiant informacija įvairiomis temomis – apie renginių organizavimą ir lektorius,  tarptautinių renginių kainodarą, asociacijos veiklos valdymo efektyvinimo galimybes ir kita.

Pasak Inos Lukošienės, tiek Generalinės Asamblėjos formalioji dalis, tiek neformalus pabendravimas pertraukų metu - puikus šaltinis pasisemti gerosios praktikos ir idėjų mūsų asociacijos veiklai gerinti. 

ECIIA veiklos ataskaitą už 2017 m. galite rasti čia.