Vidaus auditorių asociacija tęsia bendradarbiavimą su universitetais

  

Vidaus auditorių asociacijos Partnerystės ir Bendradarbiavimo komitetas iniciavo susitikimą su Vilniaus universiteto atstovais Apskaitos ir audito katedros vedėja Prof. dr. Rasa Subačiene, jaunesniuoju asistentu, Vidaus audito studijų dalyko dėstytoju Audriumi Masiulevičiumi bei surengė pristatymą Apskaitos ir audito magistrantūros studentams bei laisviems klausytojams tema – „Vidaus audito profesinės aktualijos Lietuvoje ir Tarptautiniu mastu“.

Susitikimo metu buvo aptarti Asociacijos bendradarbiavimo su universitetu poreikiai bei galimybės, susitarta dėl abipusės Bendradarbiavimo sutarties pasirašymo.