Konferencijos

IIA Vengrija 2018 m. balandžio 12 ir 13 dienomis Budapešte (Vengrija) rengia tarptautinę konferenciją “Vidaus auditas 2020 m. ir vėliau”, kurios misija yra stiprinti vidaus audito orientaciją į ateitį. Organizatoriai didžiuojasi laukiantys Tarptautinio vidaus auditorių instituto Valdybos pirmininko Michael Peppers iš JAV pranešimo. Taip pat laukiamas svečias yra Ramses Gallego, ISACA Barselonos skyriaus prezidentas. Šių metų konferencija ypatinga tuo, kad yra rengiama kartu su ISACA Vengrija, tokiu būdu skatinant ir puoselėjant vidaus auditorių ir IT auditorių bendradarbiavimą.

2017 m. lapkričio 9 ir 10 dienomis Rygoje rengiama metinė tarptautinė vidaus auditorių konferencija. Latvijos IIA džiaugiasi galėjusi pakviesti pranešėjus profesionalus iš Baltijos valstybių, Norvegijos, Suomijos. Taip pat laukiama garbingo svečio - Tarptautinio vidaus auditorių instituto prezidento Richard F. Chambers. 

VAA nariams taikoma nuolaida konferencijos dalyvio mokesčiui.

Mažesnėmis kainomis į konferenciją registruojama iki spalio 10 d.

2017 m. gegužės 18-19 d. Serbijoje įvyko 6-oji Tarptautinė IIA Serbijos konferencija, sulaukusi 200 dalyvių iš Balkanų šalių ir svečių iš kitų Europos valstybių. 29 pranešėjai kalbėjo plataus spektro vidaus auditoriams rūpimomis temomis: rizikos valdymo, vidaus kontrolės, reikalavimų vidaus auditui, audito technikų, kibernetinės saugos, apgaulės, komunikacijos, vadovų lūkesčių, streso valdymo. Konferencijoje dalyvavusios VAA valdybos narės Editos Janušienės nuomone, renginys su kaupu pateisino lūkesčius. Šia tema paprašėme jos pasidalinti savo įžvalgomis.

Detalus konferencijos pristatymas patalpintas VAA nariams skirtoje erdvėje.

Europos geležinkelių bendrovių vidaus auditoriai puoselėja tradiciją susitikti su kolegomis ir dalintis profesine patirtimi. AB „Lietuvos geležinkeliai“ Vidaus audito skyriaus atstovai šiemet dalyvavo jau septintame tokiame susitikime, bendrovę atstovavo Vidaus audito skyriaus Vidaus audito sektoriaus viršininkė Nomeda Patackienė. Paprašėme Nomedos Patackienės pasidalinti įspūdžiais iš susitikimų su sektoriaus kolegomis.

Vienoje iš VAA organizuojamų apvalaus stalo diskusijų Nomeda Patackienė pažadėjo VAA narius plačiau supažindinti su susitikimų organizavimo tradicija, gerąja kitų Europos šalių geležinkelių bendrovių vidaus auditorių praktika, kartu aptarti profesijos aktualijas.

2017 m. gegužės 4 d. Vilniuje įvyko Tarptautinė vidaus auditorių konferencija, skirta VAA 20-ajam gimtadieniui paminėti. Organizatorių, pranešėjų, dalyvių ir svečių dėka renginys tapo svarbiu įvykiu vidaus auditorių bendruomenei, buvo puiki proga kolegoms susitikti ir pabendrauti, praturtino žiniomis ir įspūdžiais tiek profesinėje, tiek asmenybės tobulinimo srityje.

Tikime, kad konferencija jau prisidėjo ar dar prisidės prie vidaus auditorių efektyvumo darbe didinimo. Taip pat ji tikrai yra įkvėpimas VAA renginiams ateityje!

2017 m. liepos 23-26 d. Sidnėjuje (Australija) rengiama Tarptautinio vidaus auditorių instituto konferencija, apimanti kertines šių dienų temas: lyderystė, inovacijos, vertė, efektyvumas.

Šie metai Vidaus auditorių asociacijai ypatingi – minime 20-uosius veiklos metus ir ta proga rengiame bei kviečiame visus dalyvauti tarptautinėje jubiliejinėje konferencijoje "5 ŽINGSNIAI VIDAUS AUDITO EFEKTYVUMO LINK", kuri vyks 2017 m. gegužės 4 d. Lietuvos sostinėje Vilniuje. Konferencija – svarbus metų įvykis visiems vidaus audito srityje dirbantiems bei ja besidomintiems, taipogi giminingų profesijų, tokių kaip rizikų valdymas, atitiktis ar IT sauga, specialistams. Joje pranešimus aktualiomis temomis skaitys Lietuvos ir užsienio šalių ekspertai, turintys didelę patirtį tiek vidaus audito profesinėje veikloje, tiek ir kitose, ne mažiau svarbiose vidaus auditoriui srityse.

Konferencijos tąsa – 2017 m. gegužės 5 d. organizuojami mokymai, kuriuos ves konferencijos svečias, konsultantas ir treneris Jean – Pierre Garitte, tarptautinis rizikos valdymo ir vidaus audito profesionalas, buvęs Tarptautinio vidaus auditorių instituto valdybos pirmininkas bei šešis metus Europos vidaus audito institutų konfederacijos prezidentas.

Jubiliejiniams renginiams sukurtas tinklapis 5steps.lt. Jame rasite visą informaciją apie konferencijos pranešėjus, temas, mokymų turinį, galėsite užsiregistruoti į konferenciją. Užsipildžius dalyvių grupei, registracija į mokymus baigta.

2016 m. liepos 16 – 17 d. Niujorke (JAV) įvyko 13 – asis metinis Vidaus auditorių instituto (IIA Global) Tarybos posėdis. Jame dalyvavo 100 vidaus auditorių institutų ir asociacijų atstovų iš viso pasaulio (apie 200 dalyvių). VAA, Vidaus auditorių instituto padalinį Lietuvoje, atstovavo Valdybos pirmininkė Rita Martišienė.

2016 m. balandžio mėn. Pernu (Estija) įvyko Baltijos šalių vidaus auditorių apvalaus stalo diskusija. Joje dalyvavo ir VAA Valdybos narė Edita Janušienė, kurios paprašėme pasidalinti susitikimo su kolegomis įspūdžiais.