Naudinga informacija

Šioje rubrikoje skelbsime nuorodas į įdomius ir aktualius straipsnius, mūsų biblioteką, kitą naudingą vidaus auditoriui medžiagą. Skatinsime medžiaga dalintis ir tarp savo narių.