VAA asociacija

Vidaus auditorių asociacija – organizacija, vienijanti Lietuvos ir kitų šalių vidaus audito, rizikos ir kokybės valdymo specialistus.

Pagrindiniai tikslai - propaguoti vidaus auditoriaus ir susijusias profesijas, skatinti taikyti tarptautinius profesinės praktikos standartus, teikti metodinę ir praktinę pagalbą nariams, rūpintis narių kvalifikacijos kėlimu, atstovauti nacionalinėse ir tarptautinėse organizacijose bei atlikti kitas įstatuose numatytas veiklas.

Vidaus auditorių asociacija įkurta 1997 m. liepos 31 d. grupės vidaus kontrolės srityje dirbančių iniciatyvių asmenų. Asociacijos steigimo konsultantu buvo tuometinis Europos vidaus auditorių institutų konfederacijos prezidentas Žanas Pjeras Garitas. Steigimo sutartį pasirašė įgalioti Lietuvos Banko ir Lietuvos Energijos atstovai. Nuo to laiko asociacija tapo Tarptautinio vidaus auditorių instituto, apimančio 170 tūkstančių profesionalų visame pasaulyje, Lietuvos skyriumi (2000 m. liepos mėn.) ir Europos vidaus auditorių institutų konfederacijos, vienijančios 40 tūkstančių narių, pilnateisiu nariu.

Asociacijos nariai aktyviai dalyvauja tarptautinių organizacijų veikloje, išrinkti jų valdybų, komitetų ir darbo grupių nariais. Lietuvoje asociacija šiuo metu vienija virš 180 profesionalų, dirbančių viešajame ir privačiame sektoriuje.

Vidaus auditorių asociacijos Strateginis planas 2018-2020 metams

Rekvizitai ir kontaktai:

VIDAUS AUDITORIŲ ASOCIACIJA
Juridinio asmens kodas 124111729
Buveinės adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žvejų g. 14
El. paštas: info@vaa.lt
Atsiskaitomoji sąskaita: LT367044060001624879, AB SEB Bankas, banko kodas 70440