Asociacijos įstatai

Vidaus auditorių asociacijos įstatus rasite pridėtoje nuorodoje.