Tarptautinė vidaus auditorių konferencija Vengrijoje

IIA Vengrija 2018 m. balandžio 12 ir 13 dienomis Budapešte (Vengrija) rengia tarptautinę konferenciją “Vidaus auditas 2020 m. ir vėliau”, kurios misija yra stiprinti vidaus audito orientaciją į ateitį. Organizatoriai didžiuojasi laukiantys Tarptautinio vidaus auditorių instituto Valdybos pirmininko Michael Peppers iš JAV pranešimo. Taip pat laukiamas svečias yra Ramses Gallego, ISACA Barselonos skyriaus prezidentas. Šių metų konferencija ypatinga tuo, kad yra rengiama kartu su ISACA Vengrija, tokiu būdu skatinant ir puoselėjant vidaus auditorių ir IT auditorių bendradarbiavimą.

Klaipėdos apskrities vidaus auditorių susitikimas

Š. m. vasario 20 d. įvyko Klaipėdos apskrities vidaus auditorių susitikimas Klaipėdoje. Vidaus auditoriai dalinosi gerosiomis darbo praktikomis, įžvalgomis, aktualiais teisės aktų pakeitimais, vyko atvira diskusija. Šia tema kalbinome Dalia Vaserę, VAA atstovę Klaipėdos srityje, inicijavusią ir organizavusią šį susitikimą.

CIA egzaminų pakeitimai nuo 2019 m.

Tarptautinis vidaus auditorių institutas paskelbė apie planuojamus pokyčius, įtakosiančius egzaminus, kurie skirti tarptautiniam vidaus auditoriaus sertifikatui CIA įgyti: ruošiami egzaminų struktūros ir turinio pakeitimai, kurie, planuojama, įsigalios nuo 2019 m.

Išsamesnę informaciją rasite Instituto svetainėje https://na.theiia.org/certification/CIA-Certification/Pages/cia-exam-why....

Kultūros valdymo gerosios praktikos gairės

Pastaraisiais metais vis pasigirsta perspėjimų ir pavyzdžių apie geros kultūros stygių organizacijose ir kad tai gali nuvilti investuotojų ar kitų suinteresuotų asmenų lūkesčius, o vidaus auditoriaus vaidmuo šiame kontekste yra vertinamas, kaip itin svarbus. 

VAA nariai nuorodoje https://global.theiia.org/news/Pages/New-Report-from-IIA-Australia-Manag... gali rasti Australijos vidaus auditorių instituto išleistą leidinį "Kultūros valdymas - gerosios praktikos gairės" (angl. - "Managing Culture – A Good Practice Guide").

Leidinys finansų sektoriaus vidaus auditoriams

Tarptautinis vidaus auditorių institutas išleido apžvalgą „Likvidumo rizikos auditas“ (angl. - „Auditing Liquidity Risk“). Tai pirmosios gairės, skirtos specialiai finansų sektoriaus auditoriams.

Leidinys VAA nariams yra nemokamas, jį rasite https://global.theiia.org/standards-guidance/recommended-guidance/practi....

Kvalifikaciniai vidaus auditorių mokymai (atnaujinta 2018-03-02)

2018 m. kovo - balandžio mėn. VAA organizuoja kvalifikacinius vidaus auditorių mokymus. Visus norinčius juose dalyvauti kviečiame registruotis naudojantis nuoroda http://www.manoapklausa.lt/apklausa/917733767/ iki 2018 m. kovo 19 d. 

Detalesnė informacija apie mokymų datas bus skelbiama kovo mėn. pradžioje.

Puslapiai